kostel

Pořad bohoslužeb v Holešově od 30. 10. do 6. 11. 2022

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 30. 10. do 6. 11. 2022

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

30.10.

31. neděle v mezidobí

7.00

Za + Helenu a Aloise Konečných, živou a + rodinu

8.00

Za + manžele Tkadlčíkovy, syna, dvoje rodiče, tetu a její celou + rodinu

9.30

Za + rodinu Chytilovu, Ludmilu Štěpánkovou a živou rodinu

18.00

Za + Annu a Stanislava Tomšů, Františka Obadala a živou rodinu

Po

31.10.

 

18.00

Za + rodiče Karla a Jaroslavu Janalíkovy, bratra Karla, živou a + rodinu

Út

1.11.

slavnost Všech svatých

7.30

Na úmysl dárce

18.00

Na úmysl dárce

St

2.11.

vzpomínka na všechny věrné zemřelé

7.30

Za zemřelé občany Holešova, Všetul, Tučap, Dobrotic a Jankovic.

18.00

Za zemřelé občany Přílep, Martinic, Žop a Bořenovic

Čt

3.11.

 

7.30

Za živou a zemřelou rodinu Ševčíkovu

18.00

LATINSKÁ MŠE SVATÁ
Na poděkování Pánu Bohu za dary a milosti pro rodinu a za Boží ochranu

4.11.

památka sv. Karla Boromejského, biskupa

7.30

Za + rodiče Murínovy, Bolkovy a + syna Petra

18.00

Na úmysl dárce

So

5.11.

 

7.30

Za + rodiče a živou rodinu

Ne

6.11.

32. neděle v mezidobí

7.00

Za živou a + rodinu Popelkovu, Sádovskou a duše v očistci

8.00

Za + rodiče Jaromíru a Emila Přívarovy, Jiřího Sedlmajera a živou rodinu

9.30

Za živé a + myslivce

18.00

Za + manžela, dvoje rodiče, jeho sestru s manžele a celou živou a + rodinu

·           Při sbírce na misie jsme minulou neděli vybrali celkem 41.246,- Kč. V rámci misijního koláče odešleme na misie 10.150,- Kč. Všem dárcům i pořadatelům této akce patří velké poděkování.

·           Dnes v 15 hod. se bude konat pobožnost za zemřelé na hřbitovech v Holešově a v Martinicích.

·           Ve čtvrtek bude latinská mše svatá ve farním kostele.

·           V pátek bude celodenní adorace NSO, prosím, napište se na adorační službu. Od 15 hod. bude příležitost ke svátosti smíření.

·           V pátek navštívíme nemocné v Holešově, Tučapech a Přílepech.

·           Příští neděli bude sbírka na Charitu.

·           Pozvánka pro mládež od 12 let na spolčo víkendovku, která se bude konat od 11. do 13. listopadu na faře v Pozlovicích. Přihlášku a informace jsou vzadu v kostele.