kostel

Pořad bohoslužeb v Zahnašovicích od 30. 10. do 6. 11. 2022

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Zahnašovicích od 30. 10. do 6. 11. 2022

Den

Lit. oslava

Hod.

Úmysl

Ne

30.10.

31. neděle v mezidobí

11.00

Za + Marii a Vojtěcha Foukalovy, dvoje rodiče s prosbou o požehnání pro živou rodinu

Po

31.10.

 

-

 

Út

1.11.

slavnost Všech svatých

-

 

St

2.11.

vzpomínka na všechny věrné zemřelé

-

 

Čt

3.11.

 

17.00

Za duše v očistci

4.11.

památka sv. Karla Boromejského, biskupa

-

 

So

5.11.

 

-

 

Ne

6.11.

32. neděle v mezidobí

11.00

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

·                    Při sbírce na misie jsme minulou neděli vybrali celkem 3.440,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

·                    Ve čtvrtek od 16 hod. bude adorace NSO a příležitost ke svátosti smíření

·                    Pobožnost za zemřelé na hřbitově se bude konat ve čtvrtek po mši svaté

·                    Příští neděli bude sbírka na Charitu.