kostel

Pořad bohoslužeb v Holešově od 13. 11. do 20. 11. 2022

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 13. 11. do 20. 11. 2022

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

13.11.

33. neděle v mezidobí

7.00

Na úmysl dárce

8.00

Za + Olgu a Josefa Sedlaříkovy a živou rodinu

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za + Zdeňku Pavelkovou, Zdeňka a Jana Miklíka, jejich rodiče, živou rodinu a duše v očistci

Po

14.11.

 

18.00

Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání

Út

15.11.

 

6.30

Za + Marii Janečkovou, její rodiče, sestry Annu, Jindřišku, + neteř Lenku, živou rodinu a duše v očistci

St

16.11.

 

18.00

Za + Ludmilu a Josefa Krejčí

Čt

17.11.

památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

9.30

Za + kněze holešovského děkanátu

18.11.

 

7.30

Za dar zdraví pro rodiče

18.00

Za + rodinu a duše v očistci

So

19.11.

 

7.30

Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží ochranu a za duše v očistci

Ne

20.11.

slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

7.00

Za + Josefa Svobodu, jeho manželku Marii, syny a živou rodinu

8.00

Za Marii Kašpárkovou a rodiče Ignáce a Emilii Kašpárkovy

9.30

Za + rodiče Vlastu a Aloise Sklenaříkovy, živou rodinu a duše v očistci

18.00

Za + Jana Růžičku, rodiče, duše v očistci a živou rodinu

·           Při sbírce na Charitu jsme minulou neděli vybrali celkem 31.893 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

·           V pátek výjimečně nebude ministrantská schůzka.

·           Nastávající týden je týdnem modliteb za mládež. Pamatujme na naše mladé ve svých modlitbách. Tuto sobotu se uskuteční v Olomouci Arcidiecézní setkání mládeže, budeme slavit 30 let od prvního Arcidiecézního setkání mládeže, které se uskutečnilo na Velehradě. Na sobotní setkání v Olomouci je třeba se přihlásit nejpozději do zítřka 14.11. Bližší informace jsou na webu: mladez.ado.cz

·           Příští neděli bude sbírka na opravy ve farnosti.