adventni_venec

Otevřené brány - zhodnocení letošního roku

 PŘI TŘINÁCTÉ PROHLÍDKOVÉ SEZÓNĚ BYLA PŘEKONÁNA HRANICE 40 000 NÁVŠTĚVNÍKŮ

 Společný projekt Zlínského kraje, Arcibiskupství olomouckého, farností, měst a obcí v regionu započal v roce 2009. Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie je součástí projektu od počátku a kostel sv. Anny se připojil v roce 2012. Lidé jsou velmi rádi, že naleznou kostely otevřené a využívají možnosti prohlídek zdarma. Doposud jsme provedli 41 081 návštěvníků.

 

 Stejně jako v loňském roce začala prohlídková sezóna o měsíc později, tj. od 1. června. Kostel Nanebevzetí Panny Marie spolu s Černou kaplí si prohlédlo během čtyř měsíců celkem 2 235 zájemců, z toho 29 cizinců. Velkou odměnou po prohlídce byla i možnost vystoupat po točitém schodišti nahoru k varhanám a zažít jedinečný výhled na celou chrámovou loď. Stalo se i některým návštěvníkům, že sem vystoupali těsně před polednem, a mohli tak navíc zblízka slyšet i zvuk našich 400 let starých zvonů. Když si člověk uvědomí, že tyto zvony byly umístěny ještě v předešlém kostele stojícím na tomto místě a slyšel je vyzvánět i sv. Jan Sarkander, tak se daný okamžik promění v nezapomenutelný zážitek.

 

 Kostel sv. Anny spolu s kaplí sv. Kosmy a Damiána navštívilo v letošním roce 1 809 zájemců, z toho 25 cizinců. Stalo se i pravidlem, že si návštěvníci přáli prohlédnout Pamětní síň sv. Jana Sarkandera s jedinečnými exponáty umístěnou v oratoři tohoto bývalého trinitářského kostela.

 

 Jakou zajímavost zmínit v závěru? Z návštěvníků k nám zavítali i umělci, kteří konali pouť na Velehrad. Mezi nimi byla i slovenská herečka Jana Oľhová, která si například zahrála matku Marthy Issové v pohádce Sedmero krkavců. O nadšení z prohlídek svědčí i četné děkovné zápisy v návštěvních knihách. Děkujeme všem za návštěvu a těšíme se na další sezónu.

 

 

Mgr. Radka Procházková

Římskokatolická farnost Holešov