kostel

Roráty 2021

Poděkování

Děkujeme za finanční příspěvek 30.000,-- Kč z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova, kterým jsme v roce 2021 uhradili část nákladů na provoz v Domě u sv. Martina a nové knihy do knihovny U sv. Martina. Dále děkujeme za příspěvek 50.000,-- na opravu lineárního pohonu zvonů a tím obnovení jejich spolehlivosti.

Vážíme si pomoci - jak finanční, tak i administrativní a doufáme, že tato dobrá spolupráce s vedením i zastupiteli města Holešova bude pokračovat i v dalších letech.