Pořad bohoslužeb v Holešově od 27.12.2015 do 3.1.2016

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

27.12.

svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

7.00

Za + Jana a Marii Halovy, živou a + rodinu

8.00

Za Boží požehnání pro celou rodinu

9.30

Za rodiny z naší farnosti

16.00

Na úmysl dárce

Po

28.12.

svátek sv. Mláďátek, mučedníků

18.00

Za + Vlastimila Kulendu a živou rodinu

Út

26.12.

 

7.30

Na úmysl dárce

St

30.12.

 

18.00

Za + rodinu Jasenských

Čt

31.12.

 

16.00

Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o požehnání do dalšího roku

1.1.

slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE

7.00

Na poděkování za dary milosti s prosbou o požehnání pro farníky z Martinic a Přílep

8.00

Na poděkování za dary milosti s prosbou o požehnání pro farníky z Dobrotic, Jankovic, Žop, Tučap a Bořenovic

9.30

Na poděkování za dary milosti s prosbou o požehnání pro farníky z Holešova a ze Všetul

18.00

Na poděkování za přijaté milosti v uplynulém roce a vyprošení darů Ducha Sv. a milostí do nového roku

So

2.1.

památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve

7.30

Na úmysl dárce

Ne

3.1.

2. neděle po Narození Páně

7.00

Za + Antonína Kučeru, + syna Antonína, živou a + rodinu

8.00

Za + Martu Janákovou a její rodinu

9.30

 

18.00

Za + Miroslava Hrbáčka, živou a + rodinu

  • Dnes při mši svaté v 16 hod. budeme žehnat víno. Po skončení jste zváni na malou degustaci do farního sklepa.
  • V sobotu bude Mariánské večeřadlo v kapli sv. Martina v 17 hod.
  • V neděli Vás srdečně zveme na vánoční koledování. V 15 hod. si společně zazpíváme koledy a děti ze 4. třídy nám zahrají vánoční scénku.