Pořad bohoslužeb v Holešově od 17.4. do 24. 4. 2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 17. 4. do 24. 4. 2016

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

17.4.

4. neděle velikonoční

7.00

Za + Miroslava Gajdošíka z Přílep, živou a + rodinu

8.00

Za + rodiče Sedlaříkovy, dceru Ludmilu a duše v očistci

9.30

Za + manžela, živou a + rodinu Skácelovu a Kozmínovu

18.00

Za živou a + rodinu Tichákovu a Fuksovu

Po

18.4.

 

18.00

Za živou a + rodinu Krajčovu, Hradilovu, Šoustalovu a duše v očistci

Út

19.4.

 

6.30

Za dar zdraví a ochranu Boží

St

20.4.

 

18.00

Za + Věru Miklovou

Čt

21.4.

 

7.30

 

22.4.

 

7.30

Za + rodiče Sehnálkovy, živou a + rodinu a duše v očistci

18.00

Za + rodinu Kučerovu, Nedbalovu a Kopřivovu

So

23.4.

svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

7.30

Za + rodiče Paštěkovy a duše v očistci

Ne

24.4.

5. neděle velikonoční

7.00

Za + Jarmilu a Oldřicha Navrátilovy a duše v očistci

8.00

Za živou a + rodinu Chytilovu

9.30

Za + Jaromíra Chytila

18.00

Za + Jiřího Brázdila, + syna, rodinu Brázdilovu a Sehnalovu

 • Dnes je sbírka na křesťanská média. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!
 • Centrum pro rodinu zve manžele na Modlitební večer, který se bude konat úterý od 18 hod. v kapli sv. Martina.
 • Ve středu od 15 hod. zveme všechny ochotné pomocníky na výrobu růžiček na výzdobu májky. Vyrábět začneme od 15 hod. v sále domu U sv. Martina. Prosíme, přijďte nám pomoct! Vršek budeme zdobit ve středu 27.4. od 15 hod. na farní zahradě.
 • Ve středu v 19 hod. bude mít setkání pastorační rada na faře.
 • Zveme mládež na tradiční putovní mši, kterou budeme společně slavit v pátek v kostele v Roštění v 18 hod. Pak bude připraveno malé pohoštění a hry na obecním úřadě.
 • V sobotu 30. dubna uzavřou církevní manželství v kostele v Blatnici pod Svatým Antonínkem Ing. Jiří Zlámal z Holešova a Ing. Alena Tesařová z Polešovic.
 • Na národní pouť do Krakova-Lagiewnik v sobotu 28. května máme ještě několik míst volných. Prosím, přihlaste se co nejdříve na faře. Cena zájezdu 750 Kč.
 • Zveme děti od 4 do 10 let na týden letních aktivit v týdnu od 25. do 29. července. Cena 1000 Kč za dítě. Bližší informace na plakátku v předsíni kostela nebo u pracovnic Centra pro rodinu.
 • V neděli 8. května přijme Pavel Michalec z Bořenovic jáhenské svěcení v našem farním kostele v Holešově z rukou Mons. Jana Baxanta, litoměřického biskupa. Aby se nám podařilo zajistit důstojný průběh celé slavnosti, včetně pohoštění hostů, prosím vás o příspěvek na tento účel.
 • Hledáme dobrovolníky, kteří by byli ochotni pomáhat ve farní knihovně s půjčováním knih. Prosím, přihlaste se na faře.
 • Ve středu 27. dubna bude v 19 hod. na faře zkouška na stavění máje – zveme muže všech věkových kategorií.