Pořad bohoslužeb v Holešově od 24.4. do 1. 5. 2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 24. 4. do 1. 5. 2016

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

24.4.

5. neděle velikonoční

7.00

Za + Jarmilu a Oldřicha Navrátilovy a duše v očistci

8.00

Za živou a + rodinu Chytilovu

9.30

Za + Jaromíra Chytila

18.00

Za + Jiřího Brázdila, + syna, rodinu Brázdilovu a Sehnalovu

Po

25.4.

svátek sv. Marka, evangelisty

18.00

Na poděkování za dar společného života

Út

26.4.

 

6.30

Za + rodinu Juráškovu a Oharkovu a duše v očistci

St

27.4.

 

18.00

Za + Františka a Emílii Matulíkovy a živou rodinu

Čt

28.4.

 

7.30

 

29.4.

svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

7.30

Za živou a + rodinu Mikuláškovu a duše v očistci

18.00

Za + manžela, rodiče, bratra a duše v očistci

So

30.4.

 

7.30

Za rodinu Hillerovu

Ne

1.5.

6. neděle velikonoční

7.00

Za + Hynka Vyňuchala a živou rodinu

8.00

Za Karla Beňu, jeho matku Anežku a duše v očistci

9.30

Za + Anežku Mrázkovou a živou rodinu

14.00

MARTINICE – za živé a + občany z Martinic

15.00

PŘÍLEPY – za živé a + občany z Přílep

18.00

Za + Josefa Navrátila a duše v očistci

 • Při sbírce na křesťanská média jsme minulou neděli vybrali celkem 16 774,- Kč. Děkujeme farníkům z Martinic za dar 7 000 Kč a také nejmenovanému dárci za částku 2 000 Kč.
 • Ve středu od 15 hod. zveme všechny ochotné pomocníky na výzdobu májky. Prosíme, přijďte nám pomoct zdobit na farní zahradu. V 19 hod. na faře zkouška na stavění máje – prosíme muže o pomoc.
 • Ve středu v 19 hod. bude vzdělávání ve víře pro dospělé v domě U sv. Martina.
 • V pátek odpoledne se na náměstí bude konat stavění máje. Program začne už od 15 hodin, samotné stavění proběhne v 17 hod. Připraveno je občerstvení, atrakce pro děti, hrát bude Holešovská muzika. Náměstí budeme připravovat od 12 hod. Kdo by nám mohl s přípravou stanu a další věcí pomoci, bude velmi vítán.
 • V sobotu v 9 hod. bude žehnání cyklistům, koloběžkářům a motokolařům před farním kostelem.
 • V neděli při mši svaté v 9.30 hod. požehnáme rodičům, kteří očekávají narození dítěte.
 • Ti, kteří se přihlásili na národní pouť do Krakowa, prosíme, aby se do konce dubna dostavili do farní kanceláře zaplatit za tento zájezd a nahlásit další osobní údaje. Děkujeme.
 • Centrum pro rodinu ve spolupráci s Charitou zve děti od 4 do 10 let na týden letních aktivit od 25. do 29. července. Bližší informace na plakátku v předsíni kostela nebo u pracovnic Centra pro rodinu.
 • V neděli 8. května při mši svaté v 15 hod. přijme Pavel Michalec z Bořenovic jáhenské svěcení v našem farním kostele v Holešově z rukou Mons. Jana Baxanta, litoměřického biskupa. Na organizaci spojenou se svěcením můžete finančně přispět můžete ještě stále do kasičky mezi lavicemi. Prosíme opět šikovné hospodyňky, které by byly ochotné napéct na jáhenské svěcení koláčky, aby se přihlásily na faře. Předem děkujeme.
 • Vlastivědný kroužek a MKS Holešov zvou na přednášku církevního historika Tomáše Parmy na téma osobnost sv. Jana Sarkandra v souvislostech své doby. Přednáška se bude konat ve čtvrtek od 17 hod. v městské knihovně. Zároveň vás zveme na výstavu o Janu Sarkandrovi, která je umístěna na zámku v Holešově.
 • Společenství EDEN zve všechny děti od 6 do 15 let na letní křesťanský tábor, který se bude konat v Hoštejně na téma Star Wars. Bližší informace najdete na plakátku.