Pořad bohoslužeb v Zahnašovicích od 1.5. do 8. 5. 2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Zahnašovicích od 1. 5. do 8. 5. 2016

Den

Lit. oslava

Hod.

Úmysl

Ne

1.5.

6. neděle velikonoční

11.00

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

Po

2.5.

památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

-

 

Út

3.5.

svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

-

 

St

4.5.

 

-

 

Čt

5.5.

slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

17.00

Za + Ivo Peka a dvoje rodiče

6.5.

památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

-

 

So

7.5.

 

-

 

Ne

8.5.

7. neděle velikonoční

11.00

Za živou a + rodinu Potočných, Mičolovu a Bubílkovu

  • Ve čtvrtek bude od 16 hod. příležitost ke svátosti smíření a adorace NSO.
  • Centrum pro rodinu ve spolupráci s Charitou zve děti od 4 do 10 let na týden letních aktivit od 25. do 29. července. Bližší informace na plakátku v předsíni kostela nebo u pracovnic Centra pro rodinu.
  • Vlastivědný kroužek a MKS Holešov zvou na přednášku o ikonografii a kultu sv. Jana Sarkandra ve světle zbožnosti doby barokní i postbarokní v úterý 17. května v 17 hod. v městské knihovně. Přednášet bude P. Miroslav Jáně.
  • Charita Holešov pořádá ve čtvrtek 16. června pouť méně mobilních na Sv. Hostýn. Přihlašovat se můžete u Leony Machálkové. Cena 100 Kč. Podrobnosti najdete na plakátku.
  •