Pořad bohoslužeb v Holešově od 1.5. do 8. 5. 2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 1. 5. do 8. 5. 2016

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

1.5.

6. neděle velikonoční

7.00

Za + Hynka Vyňuchala a živou rodinu

8.00

Za Karla Beňu, jeho matku Anežku a duše v očistci

9.30

Za + Anežku Mrázkovou a živou rodinu

13.00

MARTINICE – za živé a + občany z Martinic

15.00

PŘÍLEPY – za živé a + občany z Přílep

18.00

Za + Josefa Navrátila a duše v očistci

Po

2.5.

památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

18.00

Za Josefku a Josefa Navrátilovy a živou rodinu

Út

3.5.

svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

6.30

Za živou a + rodinu Bakalovu, Andrýskovu, Trňáčkovu, duše v očistci a Boží ochranu

St

4.5.

 

18.00

Za živou a + rodinu Tomaňovu z Holešova a rodinu Kalousovu z Tlumačova

Čt

5.5.

slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

7.30

Za + manžela Jaroslava Tatýrka a rodiny dětí

18.00

Za živou a + rodinu Baďurovu

6.5.

památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

7.30

Za + rodiče Kratinohovy, syna a živou rodinu

18.00

Za + sestru a švagra, živou rodinu a duše v očistci

Na poděkování za vyslyšení proseb a udělené milosti

So

7.5.

 

7.30

Za živou a + rodinu Havlovu

Ne

8.5.

7. neděle velikonoční

7.00

Za děti, mládež a živé a + občany z Martinic

8.00

Za děti, mládež a živé a + občany z Jankovic

9.30

Poutní mše svatá za občany města a farnosti Holešov

15.00

JÁHENSKÉ SVĚCENÍ

  • Ode dneška začnou májové pobožnosti. Budou se konat každý den od 17.30 hod. ve farním kostele.
  • V pátek bude celodenní adorace NSO ve farním kostele. Prosím, napište se na adorační službu. Od 15 hod. bude příležitost ke svátosti smíření.
  • V pátek navštívíme nemocné v Holešově, Tučapích, Žopích, Jankovicích a Přílepích
  • V sobotu přijmou v kostele v Rymicicíh svátost manželství Jiří Kopeček z Holešova a Marie Horáková z Rymic.
  • V sobotu od 17 hod. vás zveme ke společné modlitbě do kaple sv. Martina na Mariánské večeřadlo. Prosíme ještě jednou šikovné hospodyňky o napečení koláčků na příští neděli k jáhenskému svěcení Pavla Michalce.
  • Centrum pro rodinu ve spolupráci s Charitou zve děti od 4 do 10 let na týden letních aktivit od 25. do 29. července. Bližší informace na plakátku v předsíni kostela nebo u pracovnic Centra pro rodinu.
  • Vlastivědný kroužek a MKS Holešov zvou na přednášku o ikonografii a kultu sv. Jana Sarkandra ve světle zbožnosti doby barokní i postbarokní v úterý 17. května v 17 hod. v městské knihovně. Přednášet bude P. Miroslav Jáně.
  • Charita Holešov pořádá ve čtvrtek 16. června pouť méně mobilních na Sv. Hostýn. Přihlašovat se můžete u Leony Machálkové. Cena 100 Kč. Podrobnosti najdete na plakátku.
  • Ode dneška začínají opět Otevřené brány – komentované prohlídky našich kostelů.
  • Členové pastorační a ekonomické rady farnosti mají vzadu za lavicemi nové číslo časopisu Oldin.