JÁHENSKÉ SVĚCENÍ PAVLA MICHALCE

 V neděli 8. května přijme při mši svaté v 15 hod.  ve farním kostele v Holešově Pavel Michalec jáhenské svěcení z rukou Mons. Jana Baxanta.

Večerní mše svatá NEBUDE.