Pořad bohoslužeb v Holešově od 15.5. do 22. 5. 2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 15. 5. do 22. 5. 2016

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

15.5.

slavnost Seslání Ducha Svatého

7.00

Za + Ludvíka a Marii Žourkovy, živou a zemřelou rodinu

8.00

Za zemřelého Stanislava Navrátila, živou a + rodinu

9.30

Za + Miroslava Mlýnka, jeho rodiče a rodiče Juráškovy

18.00

Za Žofii a Miloslava Fuksovy, syna Josefa a Milana a živou rodinu

Po

16.5.

svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

18.00

Za zemřelé rodiče Dobešovy a Tkadlečkovy a živou rodinu

Út

17.5.

 

6.30

Na poděkování za 70 let života a další pomoc a Boží požehnaní

St

18.5.

 

18.00

Za zemřelého Františka Miklíka, jeho syna a bratry

Čt

19.5.

svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

7.30

Za zemřelé manžele Lokajovy a dvoje zemřelé rodiče

20.5.

památka sv. Klementa Maria Hofbauera, kněze

7.30

Za zemřelé rodiče Ponížilovy, syny, dceru, zetě a živou rodinu

18.00

Za zemřelé rodiče Josefa a Marii Zapletalovy a zemřelou rodinu Brázdilíkovu

So

21.5.

 

7.30

Za Olgu Pospíšilíkovou a rodinu Kopřivovu a Pospíšilíkovu

Ne

22.5.

slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

7.00

Za živou a zemřelou rodinu Utěkalovu a Vaňharovu

8.00

Za + Josefa a Albertinu Malošíkovy, sestru Bohumilu, bratra Františka, živou rodinu a duše v očistci

9.30

Za + manžela Jindřicha Kučeru a duše v očistci

18.00

Za + Pavla Sedlaříka, živou rodinu a duše v očistci

  • Dnes je sbírka na církevní školství. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  • Vlastivědný kroužek a MKS Holešov zvou na přednášku o ikonografii a kultu sv. Jana Sarkandra ve světle zbožnosti doby barokní i postbarokní v úterý v 17 hod. v městské knihovně. Přednášet bude P. Miroslav Jáně.
  • Ve čtvrtek po májové pobožnosti si můžete přijít zazpívat všechny známé mariánské písně. Zpívat budeme ve farním kostele. Adorace NSO v kapli sv. Martina nebude.
  • Spolu se spolky Všetuláci a Orel Holešov jsme pro Vás na příští sobotu 21.5. připravili již tradiční akci Kácení máje. Můžete se těšit na spoustu překvapení v podobě kulturních vystoupení, her a atrakcí, včetně jízdy na poníkovi a v kočáře. Život májky ukončí opět originální kousek našich dřevorubců. Letos pro Vás chystáme i tombolu. Budeme velmi rádi za Vaši pomoc při získání cen a uvítáme i dobrovolníky k organizaci akce. Za všechny pořadatele Vás zve a na Vás se těší hlavní koordinátor akce- organizace lidovců s předsedou Pavlem Karhanem. Začínáme příští sobotu ve 14 hodin.
  •