NOC KOSTELŮ V HOLEŠOVĚ

V pátek 10. června se v naší farnosti opět uskuteční Noc kostelů, při které si můžete prohlédnout farní kostel a kostel sv. Anny s následujícím programem:

Program v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Holešově

 18.00 – 18.45 hod. Vzdávám ti chválu, Hospodine (mše svatá)

18.45 – 20.00 hod. SRDCOVÁ DESÍTKA (hra pro děti s plněním zajímavých úkolů)

18.45 – 21.15 hod. Schody se točí k červotoči (netradiční prohlídka kůru a varhan)

18.45 – 21.15 hod. Poselství předků (komentovaná prohlídka kostela)

19.00 – 21.00 hod. Oživlý panovník (o hraběti z Rottalu)

19.00 – 22.45 hod. Každý živý tvor vzhůru do věže z kůru (prohlídka věže)

19.00 – 21.15 hod. Radost života (degustace mešních vín na oratoři a další překvapení)

19.00 – 23.00 hod. Farář Jan (o svatém Janu Sarkandrovi, holešovském faráři)

19.00 – 23.00 hod. Tajemství Bible (co a jak najdeme v Bibli)

19.00 – 23.00 hod. Veškerému tvorstvu dává pokrm… (občerstvení v sakristii)

21.15 – 21.45 hod. O svatém Cyrilu a Metodějovi (divadlo Všetuláků)

22.00 – 22.30 hod. Kouzelné nástroje (koncert Holešovského komorního orchestru)

22.45 – 23.00 hod. Rozezvučte píšťaly (umění našich farních varhaníků)

23.15 – 23.55 hod. Každý den Pán mi sílu dává (zpěvy z Taizé s adorací NSO)

23.55 – 00.00 hod. Bože, má spáso, veď nás dál (požehnání celému městu)

Co dělá farní rodina? (farnost jak ji neznáte)

Poznej náš děkanát! (všechny farnosti našeho děkanátu)

 

Program v kostele sv. Anny v Holešově

 20.00 – 21.00 hod. Moravští madrigalisté (koncert pěveckého sboru z Kroměříže)

19.00 – 22.00 hod. Umění vypráví (komentovaná prohlídka kostela)

19.00 – 22.00 hod. Všetulské poklady (výstava – odkaz všetulské kapličky)

19.00 – 22.00 hod. Pojď, poutníče… (výstava starých obrázků z našich poutních míst)

 

Kaple sv. Martina v Holešově

 19.00 – 21.00 hod. Adoramus te (příležitost k modlitbě, usebrání, ztišení)

 

Více podrobností najdete na www.nockostelu.cz