Pořad bohoslužeb v Holešově od 22.5. do 29. 5. 2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 22. 5. do 29. 5. 2016

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

22.5.

slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

7.00

Za živou a zemřelou rodinu Utěkalovu a Vaňharovu

8.00

Za + Josefa a Albertinu Malošíkovy, sestru Bohumilu, bratra Františka, živou rodinu a duše v očistci

9.30

Za + manžela Jindřicha Kučeru a duše v očistci

18.00

Za + Pavla Sedlaříka, živou rodinu a duše v očistci

Po

23.5.

 

18.00

Za + rodinu Smažilovu

Út

24.5.

 

6.30

Za + rodinu Vyvlečkovu

St

25.5.

 

18.00

Za + manžela a rodiče

Čt

26.5.

slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

7.30

Za + Vlastimila Ponížila a vnuka Radečka

18.00

Na poděkování za manželství Lenky a Romana

27.5.

 

7.30

Za živou a + rodinu Kučerovu a Čermákovu

18.00

Za + Vilemínu a Josefa Pálkovy

So

28.5.

 

7.30

Za + rodiče Horákovy, Zapletalovy, Jaroslava, Ludmilu, Marii a živou rodinu

Ne

29.5.

9. neděle v mezidobí

 

BOŽÍ TĚLO

7.00

Za zemřelého manžela, rodiče a živou rodinu

8.00

Za + rodiče Navrátilovy, jejich dcery a duše v očistci

9.30

Za zemřelého Josefa a Marii Pospíšilovy ze Žop a jejich živou rodinu

18.00

Za + Miloslava Šváčka s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu

  • Při sbírce na církevní školství jsme minulou neděli vybrali 17.630,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  • V úterý od 18 hod. bude v kapli sv. Martina modlitební setkání pro manžele.
  • Ve středu od 19 hod. bude v domě U sv. Martina vzdělávání ve víře na téma „Kult Božího milosrdenství“. Všichni jste srdečně zváni.
  • Ve čtvrtek po večerní mši svaté bude setkání pastorační rady na faře.
  • V sobotu se koná národní pouť do Krakowa. Odjezd od zámku v Holešově ve 4 hod.
  • Příští neděli po mši svaté v 9.30 hod. bude eucharistický průvod městem z farního kostela do kostela sv. Anny. Prosíme maminky a babičky, aby zase připravily družičkám košíčky s okvětními lístky.
  • Od příští neděle bude bývat večerní mše svatá v kostele sv. Anny.
  • Úřední hodiny ve farní kanceláři budou každé pondělí a ve středu od 8 do 11 hod. a od 13 do 16 hod. V pondělí po večerní mši svaté bude ve farní kanceláři kněz. Neodkladné záležitosti jako vyřizování pohřbu, zaopatřování nemocných i mimo úřední hodiny po telefonické domluvě.
  • Zveme mládež ve věku 10-17 let na prázdninový puťák. Budeme putovat z Holešova do Olomouce a to od 2. do 7. srpna. Cena je 900Kč. Více informací naleznete na plakátku a u Ladi Němce či Verči Bakalíkové, kteří Vám rádi dají i přihlášku.