Pořad bohoslužeb v Holešově od 29.5. do 5. 6. 2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 29. 5. do 5. 6. 2016

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

29.5.

9. neděle v mezidobí

 

BOŽÍ TĚLO

7.00

Za zemřelého manžela, rodiče a živou rodinu

8.00

Za + rodiče Navrátilovy, jejich dcery a duše v očistci

9.30

Za zemřelého Josefa a Marii Pospíšilovy ze Žop a jejich živou rodinu

18.00

Za + Miloslava Šváčka s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu

Po

30.5.

památka sv. Zdislavy

18.00

Za živou a + rodinu Svačinovu a Klabalovu

Út

31.5.

svátek Navštívení Panny Marie

6.30

Za živou a + rodinu Dujkovu

St

1.6.

památka sv. Justina, mučedníka

18.00

Za + P. Vladimíra Segeta, rodinu Segetovu, Krajcarovu a Zuzincovu

Čt

2.6.

 

7.30

Na poděkování za 99 let života s prosbou o další ochranu

18.00

Latinská mše svatá

3.6.

slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

7.30

Za + rodiče Navrátilovy a Míkovy

18.00

Za Boženu Šestákovu, živou a + rodinu

So

4.6.

památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

7.30

Za + Josefa Svobodu, manželku Marii, syna Vlastimila a živou rodinu

Ne

5.6.

10. neděle v mezidobí

7.00

Za + Františka Konečného, manželku a syna

8.00

Za + Otýlii a Jindřicha Barotkovy a manžele Chytilovy

9.30

Na poděkování za 55 let společného života s prosbou o zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu

18.00

Za + rodiče a živou rodinu

  • Spolek „Všetuláci sobě“ vás zvou dnes v 16 hod. na májovou pobožnost, která se bude konat ve Všetulích v ulici 6. května
  • Ve čtvrtek po večerní mši svaté bude setkání všech, kteří jsou ochotni se zapojit do organizace Noci kostelů, které bude v pátek 10. června. Sejdeme se v domě U sv. Martina v 19 hod.
  • V pátek navštívíme nemocné v Holešově, Tučapích a v Jankovicích. Nemocné v Žopech a Přílepech navštívíme další pátek.
  • V pátek bude celodenní adorace NSO ve farním kostele, prosím, napište se na pastorační službu. Od 15 hod. bude příležitost ke svátosti smíření.
  • V sobotu přijmou svátost manželství Libor Janalík z Holešova a Eva Barotková z Prusinovic.
  • V sobotu od 17 hod. se bude v kapli sv. Martina konat Mariánské večeřadlo.
  • Nedělní večerní mše svaté budou ode dneška v kostele sv. Anny.
  • Zveme mládež na již tradiční Extrém. Tentokrát se vydáme v noci na Svatý Hostýn a putování zakončíme projitím Branou milosrdenství a mší v bazilice. Na Hostýně bude možné i přespat. Akce proběhne 17. června. Sraz je v 19:00 v domě sv. Martina v Holešově. Více info na plakátku. Moc se na vás těšíme, animátoři za Holešov.
  • Členové pastorační a ekonomické rady mají vzadu za lavicemi nové číslo časopisu Oldin.