Pořad bohoslužeb v Holešově od 5.6. do 12. 6. 2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 5. 6. do 12. 6. 2016

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

5.6.

10. neděle v mezidobí

7.00

Za + Františka Konečného, manželku a syna

8.00

Za + Otýlii a Jindřicha Barotkovy a manžele Chytilovy

9.30

Na poděkování za 55 let společného života s prosbou o zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu

18.00

Za + rodiče a živou rodinu

Po

6.6.

 

18.00

Za + rodinu Hluštíkovu, syna a + Dr. Mojmíra Rotrekla

Út

7.6.

 

6.30

Za + Margitu Klaclovou a Boží požehnání pro rodinu

St

8.6.

 

18.00

Na úmysl dárce

Čt

9.6.

 

7.30

 

10.6.

 

7.30

Za + rodiče Sadilovy, živou rodinu a duše v očistci

18.00

Za + Oldřicha a Marii Němečkovy

So

11.6.

památka sv. Barnabáše, apoštola

7.30

Za + Ludmilu a Jaroslava Leciánovy, dvoje rodiče a duše v očistci

Ne

12.6.

11. neděle v mezidobí

7.00

Za + Josefa Sedláčka, jeho syna a rodinu Olšákovou

8.00

Za + rodiče Vaňharovy a duše v očistci

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za dvoje + rodiče a duše v očistci

  • Od pondělí do středy budou z důvodu montáže lešení k hlavnímu oltáři mše svaté v kostele sv. Anny. Ve čtvrtek bude ranní mše svatá v kapli sv. Martina. Páteční ranní mše svatá bude ještě v kostele sv. Anny, večerní již pak ve farním kostele.
  • V pondělí od 16 hod. budeme připravovat lešení do farního kostela. Prosíme brigádníky, kteří mohou přijít pomoct připravit vše k montáži lešení (úklid za svatostánkem, přenesení lešení do kostela…) Předem děkujeme za pomoc.
  • Ve středu budou mít setkání senioři v domě U sv. Martina.
  • V pátek navštívíme nemocné v  Žopích a Přílepích.
  • V pátek se v naší farnosti koná Noc kostelů. Farní kostel s programem bude otevřen od večerní mše svaté do půlnoci. Kostel sv. Anny bude otevřen od 19 do 22 hod. Kaple sv. Martina bude otevřena od 19 do 21 hod. k tiché modlitbě. Uvítáme také nejrůznější občerstvení, které se bude podávat v sakristii farního kostela. V rámci Noci kostelů vás zveme zejména na koncert Moravských madrigalistů, který se bude konat v kostele sv. Anny ve 20 hod.
  • Zveme mládež na již tradiční Extrém. Tentokrát se vydáme v noci na Svatý Hostýn a putování zakončíme projitím Branou milosrdenství a mší v bazilice. Na Hostýně bude možné i přespat. Akce proběhne 17. června. Sraz je v 19:00 v domě sv. Martina v Holešově. Více info na plakátku. Moc se na vás těšíme, animátoři za Holešov.