Pořad bohoslužeb v Holešově od 19.6. do 26.6. 2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 19. 6. do 26. 6. 2016

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

19.6.

12. neděle v mezidobí

7.00

Za + rodiče Jana a Marii Novákovy z Bořenovic a živou rodinu

8.00

Za prarodiče Sklenářovy, Zdeňka Pechala a Alois Beutela

9.30

Za + rodiče a vnuka Antonína

18.00

Za + Pavla Sedlaříka a živou rodinu

Po

20.6.

 

18.00

Za + rodinu Svobodovu

Út

21.6.

památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

6.30

 

St

22.6.

 

18.00

Za živou a + rodinu Sovadinovu a Kadlecovu

Čt

23.6.

 

9.00

O Boží požehnání pro kněze holešovského děkanátu.

24.6.

slavnost Narození sv. Jana Křtitele

7.30

Za + rodiče Smolkovy, dceru Marii, Vladimíra Chudárka a snachu Irenu

18.00

Za Václava Fridricha, dvoje rodiče a živou a + rodinu

So

25.6.

 

7.30

Za živou a + rodinu Ladislava Loučky a celou živou a + rodinu

10.30

HODY TUČAPY – za živé a + občany z Tučap

Ne

26.6.

13. neděle v mezidobí

7.00

Za živé a + farníky z Dobrotic

8.00

Za + Františka Jurčíka

9.30

Za + rodiče Františku a Josefa Přikrylovy

18.00

Za + Františka Šťastného, Petra a živou rodinu

 

  • Dnes odpoledne od 14.30 hod. zveme všechny děti, rodiče, babičky a dědečky k posezení na farní zahradě. Pro děti budou připraveny soutěže a hry. Uvítáme různé koláče a dobroty od našich maminek i babiček.
  • Ve středu bude poslední vzdělávání ve víře v tomto školním roce v 19 hod. v domě U sv. Martina.
  • Ve středu po večerní mši svaté bude setkání rodičů děti III. třídy, které se v příštím školním roce budou připravovat na I. sv. přijímání
  • V sobotu přijme svátost manželství Martin Vlach z Troubek a Mgr. Lenka Pavlíková z Troubek.