Pořad bohoslužeb v Holešově od 26.6. do 3.7.2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 26. 6. do 3. 7. 2016

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

26.6.

13. neděle v mezidobí

7.00

Za živé a + farníky z Dobrotic

8.00

Za + Františka Jurčíka

9.30

Za + rodiče Františku a Josefa Přikrylovy

18.00

Za + Františka Šťastného, Petra a živou rodinu

Po

27.6.

 

18.00

Za + rodinu Jurčíkovu – Rostislava a Zdenu a + Ladislava Krejčího

Út

28.6.

památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

6.30

 

St

29.6.

slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

7.30

Za + Marii a Václava Talachovy, jejich syna a živou rodinu

18.00

Za živou a + rodinu Kunderovu

Čt

30.6.

svátek Výročí posvěcení katedrály

7.30

Za + manžela, dvoje rodiče a duše v očistci

1.7.

1. pátek v měsíci

7.30

 

18.00

Za + Zdenku a Jaroslava Pilařovy a + Stanislava Procházku

So

2.7.

 

7.30

Za + manžela a syna Luboše z Bořenovic

Ne

3.7.

14. neděle v mezidobí

7.00

Za živé a + občany z Bořenovic

8.00

Za + rodiče Nesrstovy a Navrátilovy a duše v očistci

9.30

Za + Jaroslava a Ludmilu Kameníkovy, živou rodinu a duše v očistci

18.00

Za + Antonína Sedláčka, dvoje rodiče a živou rodinu

 

  • V úterý od 18 hod. bude v kapli sv. Martina modlitební večer pro manžele. Udělejte si čas a přijďte společně prožít chvíli nejen před Pánem.
  • Ve čtvrtek v 18 hodin bude setkání pastorační rady farnosti na faře.
  • V pátek navštívíme nemocné v Holešově a Tučapech
  • V pátek bude celodenní adorace NSO ve farním kostele. Od 15 hod. bude příležitost ke svátosti smíření.
  • V sobotu zveme všechny ctitele Panny Marie ke společným modlitbám do kaple sv. Martina od 17 hod.
  • Farní knihovna bude v měsíci červenci otevřena pouze v pátek od 16 do 18 hod. V srpnu bude zavřená.
  • Za 3 týdny začíná Světový den mládeže v Krakově. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak prožít jubilejní rok milosrdenství, jak zakusit sounáležitost s celosvětovou církví a s papežem. Obracíme se zvláště na vás mladé, kteří jste se ještě pro tuto pouť nerozhodli, abyste této možnosti využili. Přihlásit se je možné na webu: krakov2016.signaly.cz. Organizátoři žádají o přihlášení do konce června. Pozdější přihlášení sebou nese organizační komplikace.