Pořad bohoslužeb v Holešově od 3.7. do 10.7.2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 3. 7. do 10. 7. 2016

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

3.7.

14. neděle v mezidobí

7.00

Za živé a + občany z Bořenovic

8.00

Za + rodiče Nesrstovy a Navrátilovy a duše v očistci

9.30

Za + Jaroslava a Ludmilu Kameníkovy, živou rodinu a duše v očistci

18.00

Za + Antonína Sedláčka, dvoje rodiče a živou rodinu

Po

4.7.

památka sv. Prokopa, opata

18.00

Za + Zdeňka Hrbáče a živou rodinu Hrbáčovu z Dobrotic

Út

5.7.

slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy

7.30

Za živé a + občany ze Žop, zvláště za mládež

18.00

Za + rodinu Fickovu, Šoustalovu a Brázdilovu a duše v očistci

St

6.7.

 

18.00

Za + manžela a živou rodinu

Čt

7.7.

 

7:30

 

18.00

LATINSKÁ MŠE SVATÁ

8.7.

 

7.30

Za + rodiče Malých ze Všetul, živou rodinu a duše v očistci

18.00

Za + Simonu Došlíkovou a kamarádku Kláru

So

9.7.

 

7.30

Za + manžele Marii a Adolfa Konečné a živou rodinu

Ne

10.7.

15. neděle v mezidobí

7.00

Za dvoje + prarodiče a duše v očistci

8.00

Za + rodiče a sourozence, živou a + rodinu a duše v očistci

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za + sourozence a živou rodinu

  • Děkujeme štědrým dárcům za dar na opravy v celkové částce 22 000 Kč. Farníci z Dobrotic věnovali na potřeby kostela 3.060 Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať!
  • Od tohoto týdne budou bývat mše svaté v úterý a ve čtvrtek v kostele sv. Anny. Latinská mše svatá bude v kapli u svatého Martina
  • Pro fanoušky cyklistických poutí je tady nabídka pouti na Velehrad, která se bude konat 5. července. Odjezd od farního kostela v 8:00 hod. ráno
  • O prázdninách nebude čtvrteční adorace NSO.
  • V pátek navštívíme nemocné v Jankovicích, Žopech a Přílepech
  • Farní knihovna bude v měsíci červenci otevřena pouze v pátek od 16 do 18 hod. V srpnu bude zavřená.
  • V sobotu přijmou svátost manželství Michal Šrom a Kristýna Křivánková, oba z Bystřice p. Host.
  • Členové pastorační a ekonomické rady mají vzadu za lavicemi prázdninové číslo časopisu Oldin.
  • V neděli 24. července oslavíme výročí posvěcení našich kostelů a patrocinium kostela sv. Anny. Při této příležitosti uspořádáme farní den na farní zahradě v Holešově. Zároveň zveme všechny, kteří někdy (v rozmezí posledních 60 let) zpívali ve schole, aby si na tento den udělali volno a přišli se svými rodinami zazpívat si na mši svatou v 9.30 hod. Po mši svaté bude posezení a pohoštění na farní zahradě s dalším programem.
  •