FARNÍ DEN V HOLEŠOVĚ

Srdečně zveme všechny na farní den, který se uskuteční v neděli 24. července 2016 u příležitosti výročí posvěcení farního kostela a kostla sv. Anny.

Při mši svaté zazpívá "Stará schola" - ti, kteří v minulosti někdy zpívali ve schole.

Po mši svaté bude připraveno občerstvení a program pro celé rodiny na farní zahradě.

TĚŠÍME SE NA VÁS!