Pořad bohoslužeb v Holešově od 10.7. do 17. 7. 2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 10. 7. do 17. 7. 2016

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

10.7.

15. neděle v mezidobí

7.00

Za dvoje + prarodiče a duše v očistci

8.00

Za + rodiče a sourozence, živou a + rodinu a duše v očistci

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za + sourozence a živou rodinu

Po

11.7.

svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

18.00

Za + manžela, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

Út

12.7.

 

6.30

Za + sourozence Kociánovy

St

13.7.

 

18.00

Za Annu Žourkovou, manžela, syna, dvoje rodiče a živou rodinu

Čt

14.7.

 

7:30

Za + rodiče Marii a Františka Janalíkovy a živou rodinu

15.7.

památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

7.30

Za dvoje + rodiče a duše v očistci

18.00

Za + rodinu Hruškovu a živou rodinu

So

16.7.

 

7.30

Za + Oldřicha Podolu, syna Jiřího, dvoje rodiče a živou rodinu

Ne

17.7.

16. neděle v mezidobí

7.00

Za rodiče a sourozence Marečkovy a Slimáčkovy, živou rodinu a duše v očistci

8.00

Za + rodiče Marii a Jaroslava a živou rodinu

9.30

Za + Annu Zimčíkovou, + rodinu Marušákovu, Juřenčákovu a živou rodinu Marušákovu

18.00

Za + Miloše Navrátila, rodiče, sourozence a živou rodinu

  • Příští neděli bude sbírka na opravy ve farnosti. Předem děkujeme štědrým dárcům.
  • V neděli 24. července oslavíme výročí posvěcení našich kostelů a patrocinium kostela sv. Anny. Při této příležitosti uspořádáme farní den na farní zahradě v Holešově. Zároveň zveme všechny, kteří někdy (v rozmezí posledních 60 let) zpívali ve schole, aby si na tento den udělali volno a přišli se svými rodinami zazpívat si na mši svatou v 9.30 hod. Po mši svaté bude posezení a pohoštění na farní zahradě s dalším programem.
  • Farní den se bude konat také v neděli 24.7. Den před tím, tj. v sobotu 23.7. budeme připravovat posezení na farní zahradě. Prosíme ochotné spolupracovníky, aby nám přišli od 16 hod. pomoct s přípravou farního dne (postavit přístřešky, rozmístit stoly a lavky na sezení).
  •