Pořad bohoslužeb v Zahnašovicích od 17.7. do 24. 7. 2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Zahnašovicích od 17. 7. do 24. 7. 2016

Den

Lit. oslava

Hod.

Úmysl

Ne

17.7.

16. neděle v mezidobí

11.00

Za + Ladislava a Ludmilu Miklíkovy, dvoje rodiče a živou rodinu

Po

18.7.

 

-

 

Út

19.7.

 

-

 

St

20.7.

 

-

 

Čt

21.7.

 

-

 

22.7.

památka sv. Marie Magdaleny

-

 

So

23.7.

svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

-

 

Ne

24.7.

17. neděle v mezidobí

11.00

Za rodinu Šlahařovu a Sovadinovu

  • Dnes je sbírka na opravy ve farnosti. Vše dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!
  • V sobotu budeme od 16 hod. připravovat na farní zahradě v Holešově farní den. Prosíme ochotné pomocníky, aby nám pomohli nachystat vše potřebné. Prosíme také naše hospodyňky o dobré koláče a buchty na společný stůl na farním dnu.
  • Příští neděli oslavíme výročí posvěcení našich kostelů a patrocinium kostela sv. Anny. Při této příležitosti uspořádáme farní den na farní zahradě v Holešově. Zároveň zveme všechny, kteří někdy (v rozmezí posledních 60 let) zpívali ve schole, aby si na tento den udělali volno a přišli se svými rodinami zazpívat si na mši svatou v 9.30 hod. Zkouška zpěváků bude od 8 hodin na faře v Holešově. Po mši svaté bude posezení a pohoštění na farní zahradě s dalším programem.