Pořad bohoslužeb v Holešově od 17.7. do 24. 7. 2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 17. 7. do 24. 7. 2016

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

17.7.

16. neděle v mezidobí

7.00

Za rodiče a sourozence Marečkovy a Slimáčkovy, živou rodinu a duše v očistci

8.00

Za + rodiče Marii a Jaroslava a živou rodinu

9.30

Za + Annu Zimčíkovou, + rodinu Marušákovu, Juřenčákovu a živou rodinu Marušákovu

18.00

Za + Miloše Navrátila, rodiče, sourozence a živou rodinu

Po

18.7.

 

18.00

Za + Milana Došlíka, zetě Milana a dvoje + rodiče

Út

19.7.

 

6.30

Na poděkování za dar života s prosbou o Boží pomoc a ochranu

St

20.7.

 

18.00

Za dvoje + rodiče

Čt

21.7.

 

7:30

Za + manžela Jiřího Vašíka a jeho rodiče

22.7.

památka sv. Marie Magdaleny

7.30

Za + Ludmilu a Josefa Krejčí a živou rodinu

18.00

Za rodinu Miklíkovu a + Jaroslava a Pavlu Seborské

So

23.7.

svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

7.30

Za + manžela Jaroslava Tatýrka a dvoje rodiče

Ne

24.7.

17. neděle v mezidobí

7.00

Za + Františka Bubílka, bratry a živou rodinu

8.00

Za živé + občany z Tučap

9.30

Za všechny zemřelé z rodu Rottalů

18.00

Za + Jana Kunderu, + rodiče a duše v očistci

  • Dnes je sbírka na opravy ve farnosti. Vše dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!
  • V sobotu budeme od 16 hod. připravovat na farní zahradě farní den. Prosíme ochotné pomocníky, aby nám pomohli nachystat vše potřebné. Prosíme také naše hospodyňky o dobré koláče a buchty na společný stůl na farním dnu.
  • Příští neděli oslavíme výročí posvěcení našich kostelů a patrocinium kostela sv. Anny. Při této příležitosti uspořádáme farní den na farní zahradě v Holešově. Zároveň zveme všechny, kteří někdy (v rozmezí posledních 60 let) zpívali ve schole, aby si na tento den udělali volno a přišli se svými rodinami zazpívat si na mši svatou v 9.30 hod. Zkouška zpěváků bude od 8 hodin na faře. Po mši svaté bude posezení a pohoštění na farní zahradě s dalším programem.
  •