Pořad bohoslužeb v Holešově od 24.7. do 31. 7. 2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 24. 7. do 31. 7. 2016

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

24.7.

17. neděle v mezidobí

7.00

Za + Františka Bubílka, bratry a živou rodinu

8.00

Za živé + občany z Tučap

9.30

Za všechny zemřelé z rodu Rottalů

18.00

Za + Jana Kunderu, + rodiče a duše v očistci

Po

25.7.

svátek sv. Jakuba, apoštola

18.00

Za + rodiče Grajcarovy ze Všetul a živou rodinu

Út

26.7.

památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

6.30

 

St

27.7.

památka sv. Gorazda a druhů

18.00

Za živou a + rodinu Antonína a Hany Ryškových

Čt

28.7.

 

7:30

 

29.7.

památka sv. Marty

7.30

 

18.00

Za + Josefa Hyánka, + manželku a sestru

So

30.7.

 

7.30

Za těžce nemocného pana Zdeňka Krčmáře a pečující rodinu – manželku Ivonu a dcery Leničku a Anetku

Ne

31.7.

18. neděle v mezidobí

7.00

Za + syna a živou rodinu

8.00

Za rodinu Fojtíkovu, Vávrovu a duše v očistci

9.30

Za + rodiče Doleželovy a živou rodinu

18.00

Za + Olgu Rektoříkovou, manžela, živou a + rodinu a duše v očistci

  • Při sbírce na opravy ve farnosti jsme minulou neděli vybrali 19.500,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať!
  • Dnes Vás všechny zveme na mezifarní den, který začne již mší svatou v 9.30 hod. Na farní zahradě bude připraveno posezení, pohoštění, pro děti skákací hrad a trampolína.
  • V sobotu 27. srpna se bude konat farní pouť na Svatý Hostýn. Pokud bude zájem o společný autobus, prosím, aby se zájemci přihlásili co nejdřív na faře nebo v sakristii.
  •