Pořad bohoslužeb v Zahnašovicích od 3.1. do 10.1.2016

Den

Lit. oslava

Hod.

Úmysl

Ne

3.1.

2. neděle po Narození Páně

11.00

Za živé a zemřelé farníky
a dobrodince naších farností

Po

4.1.

 

-

-

Út

5.1.

 

-

-

St

6.1.

slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

-

-

Čt

7.1.

 

17.00

 

8.1.

 

-

-

So

9.1.

 

-

-

Ne

10.1.

svátek Křtu Páně

11.00

 

  • Dnes odpoledne Vás srdečně zveme na vánoční koledování do farního kostela v Holešově. V 15 hod. si společně zazpíváme koledy a děti ze 4. třídy nám zahrají vánoční scénku.
  • Od středy začnou opět přípravy na první svaté přijímání.
  • Ve čtvrtek od 16 hod. bude adorace NSO a příležitost ke svátosti smíření.
  • V sobotu se bude konat Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita.