Pořad bohoslužeb v Holešově od 31.7. do 7.8.2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 31. 7. do 7. 8. 2016

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

31.7.

18. neděle v mezidobí

7.00

Za + syna a živou rodinu

8.00

Za rodinu Fojtíkovu, Vávrovu a duše v očistci

9.30

Za + rodiče Doleželovy a živou rodinu

18.00

Za + Olgu Rektoříkovou, manžela, živou a + rodinu a duše v očistci

Po

1.8.

památka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve

18.00

Za + Zdeňka Doležela a živou rodinu

Út

2.8.

 

6.30

Na poděkování za dar života, přijatá dobrodiní, Boží pomoc, zdraví a ochranu do dalších let s prosbou o požehnání pro celou rodinu a za duše v očistci

St

3.8.

 

18.00

Za + Elišku a Františka Rozsypalovy, živou a + rodinu

Čt

4.8.

památka sv. Jana Marie Vianneye

7.30

 

18.00

LATINSKÁ MŠE SVATÁ

5.8.

První pátek v měsíci

7.30

Za + Ludmilu Galasovskou, živou a + rodinu

18.00

Za + Františka Kunderu a živou rodinu

So

6.8.

svátek Proměnění Páně

7.30

Za + Františka Ševčíka, živou a + rodinu a duše v očistci

Ne

7.8.

19. neděle v mezidobí

7.00

Za + P. Josefa Pospíšila, rodiče, sourozence a duše v očistci

8.00

Za + rodiče a živou rodinu

9.30

Za + Karla Košárka a živou rodinu

18.00

Za živou a + rodinu Ševců a duše v očistci

  • Ve čtvrtek bude latinská mše svatá v kapli sv. Martina.
  • V pátek bude celodenní adorace NSO ve farním kostele. Od 15 hodin bude příležitost ke svátosti smíření.
  • V pátek navštívíme nemocné v Holešově a Tučapech.
  • V sobotu vás zveme ke společným modlitbám do kaple sv. Martina od 17 hod. na Mariánské večeřadlo.
  • Centrum pro rodinu zve děti, mládež, rodiny na vycházku ke koním do Dobrotic na Ranč u Tuffa. Společný odchod bude v úterý 9. srpna v 8.30 hod. z domu U sv. Martina. V sobotu 13. srpna se uskuteční výšlap na Kelčský Javorník. Podrobnější informace na obě akce najdete na plakátcích.
  • V sobotu 27. srpna se bude konat farní pouť na Svatý Hostýn. Pokud bude zájem o společný autobus, prosím, aby se zájemci přihlásili co nejdřív na faře nebo v sakristii.
  • V sobotu 22. října přijme jáhen Pavel Michalec kněžské svěcení v Litoměřicích. Na tuto slavnost chceme objednat autobus. Jsou zde dvě možnosti: První objednat autobus jen na kněžské svěcení a zpět. Druhá možnost spojit tuto cestu s farní poutí do Litoměřické diecéze od pátku do neděle. Pokud bude dostatečný zájem pro obě varianty, pojedou na svěcení dva autobusy. Cestovné pro autobus pouze na cestu tam a zpět bude 600 Kč, víkendový pobyt cca 2.600 Kč (budeme vybírat 1000 Kč zálohu).
  •