Pořad bohoslužeb v Holešově od 7.8. do 14.8.2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 7. 8. do 14. 8. 2016

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

7.8.

19. neděle v mezidobí

7.00

Za + P. Josefa Pospíšila, rodiče, sourozence a duše v očistci

8.00

Za + rodiče Stískalovy a živou rodinu

9.30

Za + Karla Košárka a živou rodinu

18.00

Za živou a + rodinu Ševců a duše v očistci

Po

8.8.

památka sv. Dominika, kněze

18.00

Za + Antonína Procházku, živou a + rodinu

Út

9.8.

svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy

6.30

 

St

10.8.

svátek sv. Vavřince, mučedníka

18.00

Za živou rodinu Marečkovu

Za + Libuši Koláčkovou, živou a + rodinu

Čt

11.8.

památka sv. Kláry, panny

7.30

Za živou a + rodinu Hrudíkovu a Koláčkovu

12.8.

 

7.30

Za rodinu Tkadlčíkovu, živou a + rodinu

18.00

Za + rodiče Dujkovy, duše v očistci a celou rodinu

So

13.8.

 

7.30

Za rodinu Miklíkovu, Jaroslava Seborského a Pavlu

Ne

14.8.

20. neděle v mezidobí

 

patrocinium farního kostela

7.00

Na poděkování za dožití 97 let s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie

8.00

Za + rodiče Elišku a Otakara Chodníčkovy, duše v očistci a živou rodinu

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za živou a + rodinu Rafajovu a Malých

  • V pátek navštívíme nemocné v Žopech a Přílepech.
  • Centrum pro rodinu zve děti, mládež, rodiny na vycházku ke koním do Dobrotic na Ranč u Tuffa. Společný odchod bude v úterý v 8.30 hod. z domu U sv. Martina. V sobotu 13. srpna se uskuteční výšlap na Kelčský Javorník. Podrobnější informace na obě akce najdete na plakátcích.
  • V sobotu 27. srpna se bude konat farní pouť na Svatý Hostýn. Pokud bude zájem o společný autobus, prosím, aby se zájemci přihlásili co nejdřív na faře nebo v sakristii. Pěší poutníci vyrazí v 6 hod. od fary.
  • V sobotu 22. října přijme jáhen Pavel Michalec kněžské svěcení v Litoměřicích. Na tuto slavnost chceme objednat autobus. Jsou zde dvě možnosti: První objednat autobus jen na kněžské svěcení a zpět. Druhá možnost spojit tuto cestu s farní poutí do Litoměřické diecéze od pátku do neděle. Pokud bude dostatečný zájem pro obě varianty, pojedou na svěcení dva autobusy. Cestovné pro autobus pouze na cestu tam a zpět bude 600 Kč, víkendový pobyt cca 2.600 Kč (budeme vybírat 1000 Kč zálohu).
  • Rozvrh hodin do náboženství na nový školní rok je již vyvěšen na nástěnkách a na internetových stránkách farnosti.
  •