Pořad bohoslužeb v Holešově od 14.8. do 21.8.2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 14. 8. do 21. 8. 2016

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

14.8.

20. neděle v mezidobí

 

patrocinium farního kostela

7.00

Na poděkování za dožití 97 let s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie

8.00

Za + rodiče Elišku a Otakara Chodníčkovy, duše v očistci a živou rodinu

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za živou a + rodinu Rafajovu a Malých

Po

15.8.

slavnost Nanebevzetí Panny Marie

7.30

Na úmysl dárce

18.00

Za + Marii Krejčí, manžela, rodiče a sourozence

Út

16.8.

 

6.30

 

St

17.8.

 

18.00

Za + Emilii Brázdilovou, živou a + rodinu Brázdilovu a Juruškovu

Čt

18.8.

 

7.30

 

19.8.

 

7.30

 

18.00

Za + manžela, tatínka a dvoje + rodiče

So

20.8.

památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

7.30

 

15.00

BOŘENOVICE – Za živé a + občany z Bořenovic

Ne

21.8.

21. neděle v mezidobí

7.00

Za + Stanislava Lochmana, Tomáše Lochmana, r. Lochmanovu, Hrdličkovu a Tvarůžkovu

8.00

Za + rodiče Sedláčkovy a živou rodinu

9.30

Za živou a + rodinu Sovadinovu

18.00

Za + bratra, jeho vnuka v Americe, živou rodinu Valentovu a duše v očistci

  • Zítra o slavnosti Panny Marie bude při obou mších svatých žehnání bylin a květin.
  • Příští neděli bude sbírka na opravy ve farnosti. Pán Bůh zaplať!
  • V sobotu 27. srpna se bude konat farní pouť na Svatý Hostýn. Pokud bude zájem o společný autobus, prosím, aby se zájemci přihlásili co nejdřív na faře nebo v sakristii. Pěší poutníci vyrazí v 6 hod. od fary.
  • V sobotu 22. října přijme jáhen Pavel Michalec kněžské svěcení v Litoměřicích. Na tuto slavnost chceme objednat autobus. Jsou zde dvě možnosti: První objednat autobus jen na kněžské svěcení a zpět. Druhá možnost spojit tuto cestu s farní poutí do Litoměřické diecéze od pátku do neděle. Pokud bude dostatečný zájem pro obě varianty, pojedou na svěcení dva autobusy. Cestovné pro autobus pouze na cestu tam a zpět bude 600 Kč, víkendový pobyt cca 2.600 Kč (budeme vybírat 1000 Kč zálohu).
  • Rozvrh hodin do náboženství na nový školní rok je již vyvěšen na nástěnkách a na internetových stránkách farnosti.
  •