Pořad bohoslužeb v Holešově od 21.8. do 28.8.2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 21. 8. do 28. 8. 2016

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

21.8.

21. neděle v mezidobí

7.00

Za + Stanislava Lochmana, Tomáše Lochmana, r. Lochmanovu, Hrdličkovu a Tvarůžkovu

8.00

Za + rodiče Sedláčkovy a živou rodinu

9.30

Za živou a + rodinu Sovadinovu

18.00

Za + bratra, jeho vnuka v Americe, živou rodinu Valentovu a duše v očistci

Po

22.8.

památka Panny Marie Královny

18.00

Za + Josefa Brázdila a duše v očistci

Út

23.8.

 

6.30

Na poděkování za dar života dcery a vnučky s prosbou o Boží požehnání a ochranu P.Marie a za duše v očistci

St

24.8.

svátek sv. Bartoloměje, apoštola

18.00

Za + rodinu Číhalovu a Kováčovu a duše v očistci

Čt

25.8.

 

7.30

Za + Jaroslava Šimčíka, živou a + rodinu

26.8.

 

7.30

Za + rodiče Šarmanovy, Havlíkovy a jejich živé a + rodiny

18.00

Za + manžela Karla a + rodinu Hrnčiříkovou, rodiče Klišovy, + rodinu a duše v očistci

So

27.8.

památka sv. Moniky

7.30

Za živé a + příslušníky bývalého 7. výsadkového pluku Holešov

Ne

28.8.

22. neděle v mezidobí

7.00

Za živou a + rodinu Šenkyříkovu a Luboše Fáru

8.00

Za + rodinu Konečnou a Horákovu

9.30

Za děti a učitele

18.00

Za živou a + rodinu Vyňuchalovu, Nedbalovu a Bílkovu

  • Dnes je sbírka na opravy ve farnosti. Pán Bůh zaplať!
  • Centrum pro rodinu zve ve středu děti, mládež, rodiny na společnou vycházku do podzámecké zahrady v Kroměříži. Bližší informace najdete na plakátku.
  • V sobotu 27. srpna se bude konat farní pouť na Sv. Hostýn. Pěší poutníci mají sraz v 6 hod. u farního kostela. Autobus odjede v 8 hod. z Rymic, 8.15 hod. z autobusového nádraží v Holešově a 8.20 hod. od zámku v Holešově. Ještě je stále hodně volných míst, prosím, využijte této možnosti
  • V sobotu přijmou svátost manželství v kostele v Holešově Martin Němec z Uherského Hradiště a Drahomíra Fridrichová ze Zahnašovic.
  • V neděli při bohoslužbách požehnáme dětem do nového školního roku a také jejich školní aktovky.
  • Příští neděli zveme všechny děti a jejich rodiče i prarodiče na společné zakončení prázdnin na farní zahradu. Soutěže, hry, opékání začnou ve 14.30 hod. Jako vždy budeme rádi za dobré domácí koláče, či jiné laskominy.
  • Prosím, přihlašujte se do společného autobusu na kněžské svěcení Pavla Michalce do Litoměřic, které se uskuteční v sobotu 22. října. Stále jsou dvě možnosti – třídenní pobyt v Litoměřicích nebo pouze doprava tam a zpět v sobotu.
  • Rozvrh hodin do náboženství jsme nuceni ještě upravit. Budeme se ale snažit, aby dny zůstaly stejné, časy případně upravíme dle rozvrhu ve školách.
  • Zájemci o udělení svátosti biřmování si mohou vyzvednout přihlášku v sakristii nebo ve farní kanceláři. Vyplněnou ji prosím odevzdejte osobně otci děkanovi. Přihlásit se mohou biřmovanci ve věku od 17 let a výš. Horní věková hranice omezena není.
  • Zveme mládež ve věku od 13 let na víkendovku, která proběhne 16. - 18. září na faře v Křenovicích. Cena víkendu je 350 Kč. Téma je Popoupo aneb Podivuhodná pouť pouští. Více informací najdete na plakátku, nebo přímo u Veroniky Bakalíkové či Ladi Němce, u kterých naleznete i přihlášky. Oba se na Vás již moc těší.