Pořad bohoslužeb v Holešově od 28.8. do 4.9.2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 28. 8. do 4. 9. 2016

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

28.8.

22. neděle v mezidobí

7.00

Za živou a + rodinu Šenkyříkovu a Luboše Fáru

8.00

Za + rodinu Konečnou a Horákovu

9.30

Za děti a učitele

18.00

Za živou a + rodinu Vyňuchalovu, Nedbalovu a Bílkovu

Po

29.8.

památka umučení sv. Jana Křtitele

18.00

Za + Metoděje Koutného a živou manželku

Út

30.8.

 

6.30

 

St

31.8.

 

18.00

Za + tatínka Ludvíka Galetu, jeho manželku Jaroslavu, + sestru a prarodiče z obou stran

Čt

1.9.

 

7.30

Za Boží požehnání pro rodinu Tatýrkovu, Ševcovicovu, Gábovu a duše v očistci

18.00

LATINSKÁ MŠE SVATÁ

2.9.

První pátek v měsíci

7.30

Za + manžela, živou a + rodinu Skácelovu a Kozmínovu

18.00

Za + Karla Košárka a živou rodinu

So

3.9.

památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

7.30

Za + rodinu Zapletalovu z Jankovic

Ne

4.9.

23. neděle v mezidobí

 

DOŽÍNKY

7.00

Za + Helenu Herzánovou, + rodiče Zmekovy, Herzánovy a Stoklasovy a celou živou a + rodinu

8.00

Za mládež z Bořenovic

9.30

Na poděkování za letošní úrodu

18.00

Za + Marii a Antonína Ševčíkovy a rodinu Gabrhelovu

 • Při sbírce na opravy ve farnosti bylo minulou neděli vybráno 17.300,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
 • Tento týden budou naposledy mše svaté v úterý a ve čtvrtek v kostele sv. Anny. Nedělní večerní mše svatá se zatím nemění.
 • Dnes odpoledne zveme všechny děti a jejich rodiče i prarodiče na společné zakončení prázdnin na farní zahradu. Soutěže, hry, opékání začnou ve 14.30 hod. Jako vždy budeme rádi za dobré domácí koláče, či jiné laskominy.
 • V pátek navštívíme nemocné v Holešově a Tučapech
 • V pátek bude celodenní adorace ve farním kostele. Od 15 hod. bude příležitost ke svátosti smíření.
 • V sobotu v 17 hod. se bude konat Mariánské večeřadlo v kapli sv. Martina.
 • Příští neděli budou v naší farnosti Dožínky. Slavnostní mši svatou v 9.30 hod. bude celebrovat P. Josef Nuzík, generální vikář AO. Po mši svaté bude připraven program ve Smetanových sadech.
 • Ve středu 7. září zveme všechny seniory na společné setkání, které začne v 15.30 hod. v domě U sv. Martina. Přivítáme vzácného hosta – P. Jiřího Reka, který nás povzbudí duchovním slovem a promítne nám fotografie z poutních míst, které letos navštívil. Všechny Vás srdečně zveme.
 • Prosím, přihlašujte se do společného autobusu na kněžské svěcení Pavla Michalce do Litoměřic, které se uskuteční v sobotu 22. října. Stále jsou dvě možnosti – třídenní pobyt v Litoměřicích nebo pouze doprava tam a zpět v sobotu. Prozatím máme přihlášených pouze pár lidí, což není ani na malý autobus. Jak jinak, než svou účastí můžeme budoucího kněze podpořit a vyprosit mu požehnání do náročné kněžské služby. Je to naše ostuda, že nedokážeme na takovou událost vypravit jediný autobus.
 • Zájemci o udělení svátosti biřmování si mohou vyzvednout přihlášku v sakristii nebo ve farní kanceláři. Vyplněnou ji prosím odevzdejte osobně otci děkanovi. Přihlásit se mohou biřmovanci ve věku od 17 let a výš. Horní věková hranice omezena není.
 • Zveme mládež ve věku od 13 let na víkendovku, která proběhne 16. - 18. září na faře v Křenovicích. Cena víkendu je 350 Kč. Téma je Popoupo aneb Podivuhodná pouť pouští. Více informací najdete na plakátku, nebo přímo u Veroniky Bakalíkové či Ladi Němce, u kterých naleznete i přihlášky.
 • Členové pastorační a ekonomické rady farnosti mají vzadu za lavicemi nové číslo časopisu Oldin.