Pořad bohoslužeb v Zahnašovicích od 4. 9. do 11. 9. 2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Zahnašovicích od 4. 9. do 11. 9. 2016

Den

Lit. oslava

Hod.

Úmysl

Ne

4.9.

23. neděle v mezidobí

7.00

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

Po

5.9.

 

-

 

Út

6.9.

 

-

 

St

7.9.

 

-

 

Čt

8.9.

svátek Narození Panny Marie

17.00

Na poděkování za dar zdraví a Boží ochranu

9.9.

 

-

 

So

10.9.

 

-

 

Ne

11.9.

24. neděle v mezidobí

11.00

Za + rodinu Páníkovu, Cholastovu a syna Stanislava

  • Dnes se v Holešově konají Dožínky. Ve Smetanových sadech bude také možnost do kasičky finančně přispět na misie v Zambii. Předem děkujeme za Vaši laskavost.
  • Ve středu zveme všechny seniory na společné setkání, které začne v 15.30 hod. v domě U sv. Martina v Holešově. Těšit se můžete na P. Jiřího Reka, který přijal pozvání a přijede mezi nás.
  • Náboženství budeme vyučovat až od 12. září v domě U sv. Martina dle rozvrhu, který najdete na vývěsce.
  • Prosím, přihlašujte se do společného autobusu na kněžské svěcení Pavla Michalce do Litoměřic, které se uskuteční v sobotu 22. října. Stále jsou dvě možnosti – třídenní pobyt v Litoměřicích nebo pouze doprava tam a zpět v sobotu.
  • Zájemci o udělení svátosti biřmování si mohou vyzvednout přihlášku v sakristii nebo ve farní kanceláři. Vyplněnou ji prosím odevzdejte osobně otci děkanovi. Přihlásit se mohou biřmovanci ve věku od 17 let a výš. Horní věková hranice omezena není.
  • Obchůdek Naděje U sv. Martina v Holešově má již v prodeji stolní kalendáře na další rok.