Pořad bohoslužeb v Holešově od 4. 9. do 11. 9. 2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 4. 9. do 11. 9. 2016

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

4.9.

23. neděle v mezidobí

 

DOŽÍNKY

7.00

Za + Helenu Herzánovou, + rodiče Zmekovy, Herzánovy a Stoklasovy a celou živou a + rodinu

8.00

Za mládež z Bořenovic

9.30

Na poděkování za letošní úrodu

18.00

Za + Marii a Antonína Ševčíkovy a rodinu Gabrhelovu

Po

5.9.

 

18.00

Za + manžela, živou a + rodinu

Út

6.9.

 

6.30

 

St

7.9.

 

18.00

Za + Miladu Miklíkovou a duše v očistci

Čt

8.9.

svátek Narození Panny Marie

7.30

Za rodinu Slavíkovu a Fuksovu

9.9.

 

7.30

Za + Josefa Sedláčka, jeho otce, + rodiče Sitkovy a živou rodinu

18.00

Za rodinu Chytílkovu a duše v očistci

So

10.9.

 

7.30

Za + manžele Zdenka a Jarmilu Bradíkovy a celou živou rodinu

Ne

11.9.

24. neděle v mezidobí

7.00

Za + Věru a Vladislava Reimerovy a živou rodinu

8.00

Za + Aničku Skálovou, její + rodiče, + Helenu Pudichovou a duše v očistci

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Na poděkování za 70 let života s prosbou o další pomoc a ochranu

  • Dnes ve Smetanových sadech bude ještě možnost do kasičky finančně přispět na misie v Zambii. Předem děkujeme za Vaši laskavost.
  • Ve středu zveme všechny seniory na společné setkání, které začne v 15.30 hod. v domě U sv. Martina. Těšit se můžete na P. Jiřího Reka, který přijal pozvání a přijede mezi nás.
  • V pátek navštívíme nemocné v Jankovicích, Žopech a Přílepech
  • Náboženství budeme vyučovat až od 12. září v domě U sv. Martina dle rozvrhu, který najdete na vývěsce.
  • Příprava na první svaté přijímání začne ve středu 14. září po večerní mši svaté.
  • Pondělí 19. září se uskuteční setkání všech bývalých ministrantů. Setkání začne v 16.30 hod. promítáním fotografií v domě U sv. Martina. Těšíme se na společné setkání.
  • Prosím, přihlašujte se do společného autobusu na kněžské svěcení Pavla Michalce do Litoměřic, které se uskuteční v sobotu 22. října. Stále jsou dvě možnosti – třídenní pobyt v Litoměřicích nebo pouze doprava tam a zpět v sobotu.
  • Zájemci o udělení svátosti biřmování si mohou vyzvednout přihlášku v sakristii nebo ve farní kanceláři. Vyplněnou ji prosím odevzdejte osobně otci děkanovi. Přihlásit se mohou biřmovanci ve věku od 17 let a výš. Horní věková hranice omezena není.
  • Obchůdek Naděje U sv. Martina má již v prodeji stolní kalendáře na další rok.