Pořad bohoslužeb v Zahnašovicích od 11. 9. do 18. 9. 2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Zahnašovicích od 11. 9. do 18. 9. 2016

Den

Lit. oslava

Hod.

Úmysl

Ne

11.9.

24. neděle v mezidobí

11.00

Za + rodinu Páníkovu, Cholastovu a syna Stanislava

Po

12.9.

 

-

 

Út

13.9.

památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

-

 

St

14.9.

svátek Povýšení svatého Kříže

-

 

Čt

15.9.

památka Panny Marie Bolestné

17.00

Za rodinu Foukalovu a Zelinovu

16.9.

památka sv. Ludmily, mučednice

-

 

So

17.9.

 

-

 

Ne

18.9.

25. neděle v mezidobí

11.00

Za živou a + rodinu Vaňharovu a Gajovu a + sestru

  • Od zítřka začne vyučování náboženství v domě U sv. Martina dle rozvrhu.
  • Od pátku začnou pravidelné schůzky ministrantů v domě U sv. Martina vždy od 16.30 hod. Na společné setkání zveme nejen současné ministranty, ale uvítáme nové tváře. Už teď se na všechny těší strýc Olin.
  • Příští neděli bude sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Za měsíc v sobotu 15. října se koná na Velehradě pouť děkanátu Holešov a Kroměříž za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání. Prosím, udělejte si čas a pojeďte se s námi společně modlit. Pro děti bude připraven doprovodný program do mše svaté. Do společného autobusu se můžete přihlásit na faře nebo v sakristii. Cestovné 100 Kč, děti a studenti zdarma.
  • Prosím, přihlašujte se do společného autobusu na kněžské svěcení Pavla Michalce do Litoměřic, které se uskuteční v sobotu 22. října. Stále jsou dvě možnosti – třídenní pobyt v Litoměřicích nebo pouze doprava tam a zpět v sobotu.
  • Zájemci o udělení svátosti biřmování si mohou vyzvednout přihlášku v sakristii nebo ve farní kanceláři. Vyplněnou ji prosím odevzdejte osobně otci děkanovi. Přihlásit se mohou biřmovanci ve věku od 17 let a výš. Horní věková hranice omezena není.
  • Charita pořádá POUŤ NEMOCNÝCH K SVATÉ BRÁNĚ NA VELEHRADĚ 5. 10. 2016. Zájemci, ať se přihlašují do neděle 18. 9. u pastorační asistentky Charity Holešov Leony Machálkové, mobil: 733 741 907. Pokud bude dostatečný zájem, tak by se vypravil autobus.