Pořad bohoslužeb v Holešově od 11. 9. do 18. 9. 2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 11. 9. do 18. 9. 2016

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

11.9.

24. neděle v mezidobí

7.00

Za + Věru a Vladislava Reimerovy a živou rodinu

8.00

Za + Aničku Skálovou, její + rodiče, + Helenu Pudichovou a duše v očistci

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Na poděkování za 70 let života s prosbou o další pomoc a ochranu

Po

12.9.

 

18.00

Na poděkování Pánu Bohu za 50 let života

Út

13.9.

památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

6.30

Za + Miladu Schindlerovu, manžela Karla a její rodiče

St

14.9.

svátek Povýšení svatého Kříže

18.00

Na poděkování za prožitých 80 let života a 60 let manželství s prosbou o dar zdraví a další Boží požehnání

Čt

15.9.

památka Panny Marie Bolestné

7.30

 

16.9.

památka sv. Ludmily, mučednice

7.30

Za + rodiče Pospíšilovy a živou rodinu

18.00

Za + Ludmilu Chytilovou a Štěpánkovou a jejich manžely

So

17.9.

 

7.30

Za + Aloise Pospíšilíka, Miroslava Šturmu z Tučap a živou rodinu

Ne

18.9.

25. neděle v mezidobí

7.00

Na poděkování za 50 let manželství s prosbou o Boží pomoc a ochranu do dalších let

8.00

Za + Františka Sedlaříka z Bořenovic, živou a + rodinu

9.30

Za + Josefa Přikryla a dvojí + rodinu

18.00

Za + manžele, rodiče, duše v očistci a na poděkování za dožitých 85 let s prosbou o další Boží požehnání

  • Od zítřka začne vyučování náboženství v domě U sv. Martina dle rozvrhu.
  • Ve středu od 17 hod. bude mít nácvik schola na faře. Zveme všechna děvčata, která ráda zpívají!
  • Ve středu po večerní mši svaté bude příprava dětí a rodičů na první svaté přijímání.
  • Od pátku začnou pravidelné schůzky ministrantů v domě U sv. Martina vždy od 16.30 hod. Na společné setkání zveme nejen současné ministranty, ale uvítáme nové tváře. Už teď se na všechny těší strýc Olin.
  • Příští neděli bude sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Pondělí 19. září se uskuteční setkání všech bývalých ministrantů. Setkání začne v 16.30 hod. promítáním fotografií v domě U sv. Martina. Těšíme se na společné setkání.
  • Za měsíc v sobotu 15. října se koná na Velehradě pouť děkanátu Holešov a Kroměříž za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání. Prosím, udělejte si čas a pojeďte se s námi společně modlit. Pro děti bude připraven doprovodný program do mše svaté. Do společného autobusu se můžete přihlásit na faře nebo v sakristii. Cestovné 100 Kč, děti a studenti zdarma.
  • Prosím, přihlašujte se do společného autobusu na kněžské svěcení Pavla Michalce do Litoměřic, které se uskuteční v sobotu 22. října. Stále jsou dvě možnosti – třídenní pobyt v Litoměřicích nebo pouze doprava tam a zpět v sobotu.
  • Zájemci o udělení svátosti biřmování si mohou vyzvednout přihlášku v sakristii nebo ve farní kanceláři. Vyplněnou ji prosím odevzdejte osobně otci děkanovi. Přihlásit se mohou biřmovanci ve věku od 17 let a výš. Horní věková hranice omezena není.
  • Charita pořádá POUŤ NEMOCNÝCH K SVATÉ BRÁNĚ NA VELEHRADĚ 5. 10. 2016. Zájemci, ať se přihlašují do neděle 18. 9. u pastorační asistentky Charity Holešov Leony Machálkové, mobil: 733 741 907. Pokud bude dostatečný zájem, tak by se vypravil autobus.