Pořad bohoslužeb v Holešově od 18. 9. do 25. 9. 2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 18. 9. do 25. 9. 2016

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

18.9.

25. neděle v mezidobí

7.00

Na poděkování za 50 let manželství s prosbou o Boží pomoc a ochranu do dalších let

8.00

Za + Františka Sedlaříka z Bořenovic, živou a + rodinu

9.30

Za + Josefa Přikryla a dvojí + rodinu

18.00

Za + manžele, rodiče, duše v očistci a na poděkování za dožitých 85 let s prosbou o další Boží požehnání

Po

19.9.

 

18.00

Za + Vladimíra Zemánka, rodiče, sourozence a živou rodinu

Út

20.9.

památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků

6.30

Za dar zdraví a Boží požehnání pro Annu Svobodovou

St

21.9.

svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

18.00

Za + Stanislava a Miroslavu Miklíkovy ze Všetul a živou rodinu

Čt

22.9.

 

7.30

Za uzdravení dcery Radky

23.9.

památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

7.30

Za + Josefa a Pavlu Tkadlčíkovy, sourozence, dvoje rodiče a syna Jiřího

18.00

Za živou a + rodinu Večeřovu, Kopřivovu, Jančíkovu a duše v očistci

So

24.9.

 

7.30

Za spásu duší sestry Jaroslavy, bratra Vladimíra a jejich rodiny

Ne

25.9.

26. neděle v mezidobí

7.00

Za živou a + rodinu Machálkovu, Bořutovu a Ulrychovu

8.00

Za + Františka Pálku, + rodiče a živou rodinu

9.30

Za + rodiče Františku a Karla Faldíkovy a živou rodinu

18.00

Za rodinu Mičkovu a Matochovu

  • Dnes je sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Zítra se uskuteční setkání všech bývalých ministrantů. Setkání začne v 16.30 hod. promítáním fotografií v domě U sv. Martina. Ostatní podrobnosti najdete na plakátku.
  • V úterý od 18 hod. se bude konat modlitební večer manželů v kapli sv. Martina, který pořádá Centrum pro rodinu. Srdečně zveme nejen manželské páry, ale také jednotlivce. Přijďte si vyprosit milosti a požehnání pro váš společný život.
  • Ve středu od 19 hod. bude v domě U sv. Martina vzdělávání dospělých ve víře.
  • V pátek bude v 19 hod. na faře první setkání biřmovanců a ostatních dospělých, kteří se chtějí připravit na svaté přijímání.
  • V sobotu proběhne svatováclavský turnaj v malé kopané na Orelském hřišti od 9 hod. Zápis družstev se koná od 8.30 hod., startovné 300 Kč. Sportovci se mohou přihlašovat na mail lenka@karhan.cz Čeká vás bohaté občerstvení a lákavý doprovodný program.
  • V pondělí 26. září bude v naší farnosti adorační den, kdy se v modlitbách spojíme také s bohoslovci kněžského semináře v Olomouci. Příležitost k adoraci bude od 8 do večerní mši svaté. Prosím, napište se na adorační službu, aby zde v kostele po celý den někdo byl.
  • V úterý 27. září v 17 hod. prosíme rodiče dětí, které navštěvují výuku náboženství, aby přišli do domu U sv. Martina na setkání s katechety a kněžími.
  • Za měsíc v sobotu 15. října se koná na Velehradě pouť děkanátu Holešov a Kroměříž za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání. Prosím, udělejte si čas a pojeďte se s námi společně modlit. Pro děti bude připraven doprovodný program do mše svaté. Do společného autobusu se můžete přihlásit na faře nebo v sakristii. Cestovné 100 Kč, děti a studenti zdarma.
  • Prosím, přihlašujte se do společného autobusu na kněžské svěcení Pavla Michalce do Litoměřic, které se uskuteční v sobotu 22. října. Ještě jsou volná místa do autobusu, který pojede pouze na jeden den. Na tři dny pojede menší autobus, takže máme poslední dvě místa volná.
  • Primice Pavla Michalce se bude konat 29. října v 11 hod. u nás v kostele. Budeme rádi, za jakýkoli finanční příspěvek na organizaci této slavnosti. Samozřejmě uvítáme také ochotu a pomoc při přípravě a průběhu.