Pořad bohoslužeb v Zahnašovicích od 25. 9. do 2. 10.

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Zahnašovicích od 25. 9. do 2. 10. 2016

Den

Lit. oslava

Hod.

Úmysl

Ne

25.9.

26. neděle v mezidobí

11.00

Za + Františka Foukala, za dar zdraví a požehnání pro živou rodinu

Po

26.9.

 

-

 

Út

27.9.

památka sv. Vincence de Paul, kněze

-

 

St

28.9.

slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa

-

 

Čt

29.9.

svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

17.00

Za živou a + rodinu Miklíkovu

30.9.

památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

-

 

So

1.10.

památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

-

 

Ne

2.10.

27. neděle v mezidobí

11.00

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

  • Zítra bude v naší farnosti adorační den, kdy se v modlitbách spojíme také s bohoslovci kněžského semináře v Olomouci. Příležitost k adoraci ve farním kostele bude od ranní mše svaté do večerní. Prosím, napište se na adorační službu, aby zde v kostele po celý den někdo byl.
  • V úterý 27. září v 17 hod. prosíme rodiče dětí, které navštěvují výuku náboženství, aby přišli do domu U sv. Martina na setkání s katechety a kněžími.
  • Ve středu bude od 16 hod. v kostele sv. Anny v Holešově svatováclavský koncert Holešovského komorního orchestru. Po skončení koncertu bude mše svatá u sv. Anny.
  • Za měsíc v sobotu 15. října se koná na Velehradě pouť děkanátu Holešov a Kroměříž za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání. Prosím, udělejte si čas a pojeďte se s námi společně modlit. Pro děti bude připraven doprovodný program do mše svaté. Do společného autobusu se můžete přihlásit na faře nebo v sakristii. Cestovné 100 Kč, děti a studenti zdarma.
  • Prosím, přihlašujte se do společného autobusu na kněžské svěcení Pavla Michalce do Litoměřic, které se uskuteční v sobotu 22. října. Ještě jsou volná místa do autobusu, který pojede pouze na jeden den. Na tři dny pojede menší autobus, ve kterém je poslední volné místo.