Pořad bohoslužeb v Holešově od 25. 9. do 2. 10. 2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 25. 9. do 2. 10. 2016

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

25.9.

26. neděle v mezidobí

7.00

Za živou a + rodinu Machálkovu, Bořutovu a Ulrychovu

8.00

Za + Františka Pálku, + rodiče a živou rodinu

9.30

Za + rodiče Františku a Karla Faldíkovy a živou rodinu

18.00

Za rodinu Mičkovu a Matochovu

Po

26.9.

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI

7.30

Za všechny bohoslovce

18.00

Za + Annu Koutnou a živou a + rodinu

Út

27.9.

památka sv. Vincence de Paul, kněze

6.30

 

St

28.9.

slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa

7.30

Za živou a + rodinu Večeřovu, Kopřivovu a Pospěchovu

17.00

Za starosty a zastupitele Mikroregionu Holešovsko

Čt

29.9.

svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

7.30

Za + sourozence, rodiče a duše v očistci

30.9.

památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

7.30

Za + rodiče Kutrovy, Leopolda Vrlu a živou rodinu

18.00

Za rodiče Marii a Františka Zámečníkovy, dceru Annu a živou a + rodinu

So

1.10.

památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

7.30

Za + Helenu Koutkovou

Ne

2.10.

27. neděle v mezidobí

7.00

Za + rodiče Teterovi, bratra a + rodinu Machovskou

8.00

Za + rodiče Boženu a Josefa a duše v očistci

10.00

Za živé a + občany ze Všetul

18.00

Za + Františka a Anežku Navrátilovy

  • Minulou neděli jsme vybrali na opravy ve farnosti 25.350,- Kč. Děkujeme také štědrým dárcům za dar 10.000 Kč.
  • Zítra bude v naší farnosti adorační den, kdy se v modlitbách spojíme také s bohoslovci kněžského semináře v Olomouci. Příležitost k adoraci bude od ranní mše svaté do večerní. Prosím, napište se na adorační službu, aby zde v kostele po celý den někdo byl.
  • V úterý 27. září v 17 hod. prosíme rodiče dětí, které navštěvují výuku náboženství, aby přišli do domu U sv. Martina na setkání s katechety a kněžími.
  • Ve středu bude od 16 hod. v kostele sv. Anny svatováclavský koncert Holešovského komorního orchestru. Po skončení koncertu bude mše svatá u sv. Anny.
  • V sobotu zveme všechny mariánské ctitele na Mariánské večeřadlo do kaple sv. Martina. Začátek v 17 hod.
  • Příští neděli bude třetí mše svatá až v 10 hod. Odpoledne bude žehnání domácích zvířat v parku ve Všetulích.
  • Od příští neděle budou večerní mše svaté opět ve farním kostele.
  • Za měsíc v sobotu 15. října se koná na Velehradě pouť děkanátu Holešov a Kroměříž za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání. Prosím, udělejte si čas a pojeďte se s námi společně modlit. Pro děti bude připraven doprovodný program do mše svaté. Do společného autobusu se můžete přihlásit na faře nebo v sakristii. Cestovné 100 Kč, děti a studenti zdarma.
  • Prosím, přihlašujte se do společného autobusu na kněžské svěcení Pavla Michalce do Litoměřic, které se uskuteční v sobotu 22. října. Ještě jsou volná místa do autobusu, který pojede pouze na jeden den. Na tři dny pojede menší autobus, takže máme poslední dvě místa volná.
  • Primice Pavla Michalce se bude konat 29. října v 11 hod. u nás v kostele. Budeme rádi, za jakýkoli finanční příspěvek na organizaci této slavnosti.