Pořad bohoslužeb v Holešově od 2.10 do 9.10.2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 2. 10. do 9. 10. 2016

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

2.10.

27. neděle v mezidobí

7.00

Za + rodiče Teterovi, bratra a + rodinu Machovskou

8.00

Za + rodiče Boženu a Josefa a duše v očistci

10.00

Za živé a + občany ze Všetul

18.00

Za + Františka a Anežku Navrátilovy

Po

3.10.

 

18.00

Za + rodiče Jiříčkovy, Vaculíkovy a živou rodinu

Út

4.10.

památka sv. Františka z Assisi

6.30

Za + Františka Šálka, manželku a děti

St

5.10.

 

18.00

Na poděkování s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie

Čt

6.10.

 

7.30

 

18.00

LATINSKÁ MŠE SVATÁ

7.10.

památka Panny Marie Růžencové

7.30

Za + rodinu Zakopalovu ze Všetul a duše v očistci

18.00

Za Josefa Fridricha, rodiče Fridrichovy a Chlápkovy, živou a + rodinu

So

8.10.

 

7.30

Za + Jaromíra Filipíka, živou a + rodinu a duše v očistci

Ne

9.10.

28. neděle v mezidobí

7.00

Za + manžela Josefa Souška, rodiče z obou stran a celou živou rodinu

8.00

Za + manžela Vladimíra Kašpárka, dvoje rodiče, živou a + rodinu

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Na poděkování za dar života s prosbou o pomoc a Boží ochranu do dalších let

  • Ve čtvrtek bude latinská mše svatá v kapli sv. Martina.
  • V pátek bude celodenní adorace NSO ve farním kostele. Prosím, napište se na adorační službu během celého dne. Od 15 hod. pak bude příležitost ke svátosti smíření.
  • V pátek navštívíme nemocné v Holešově, Tučapích a Jankovicích.
  • V sobotu přijmou svátost manželství Mgr. Ján Kvietok z Poviny (Slovensko) a Elena Konečná z Holešova.
  • Členové pastorační a ekonomické rady mají vzadu za lavicemi nové číslo časopisu Oldin.
  • V sobotu 15. října se koná na Velehradě pouť děkanátu Holešov a Kroměříž za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání. Prosím, udělejte si čas a pojeďte se s námi společně modlit. Pro děti bude připraven doprovodný program do mše svaté. Do společného autobusu se můžete přihlásit na faře nebo v sakristii. Cestovné 100 Kč, děti a studenti zdarma. Autobus odjede 13.40 hod. z autobusového nádraží, 13.45 od zámku, 13.50 z Martinic a 13.55. hod. ze Zahnašovic.
  • Prosím, přihlašujte se do společného autobusu na kněžské svěcení Pavla Michalce do Litoměřic, které se uskuteční v sobotu 22. října. Ještě jsou volná místa. Cestovné činí 600 Kč. Na tři dny pojede menší autobus, ještě máme poslední dvě místa volná. Cestovné a ubytování činí 2600 Kč.
  • Primice Pavla Michalce se bude konat 29. října v 11 hod. u nás v kostele. Budeme rádi, za jakýkoli finanční příspěvek na organizaci této slavnosti.