Pořad bohoslužeb v Holešově od 9. 10. do 16. 10. 2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 9. 10. do 16. 10. 2016

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

9.10.

28. neděle v mezidobí

7.00

Za + manžela Josefa Souška, rodiče z obou stran a celou živou rodinu

8.00

Za + manžela Vladimíra Kašpárka, dvoje rodiče, živou a + rodinu

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Na poděkování za dar života s prosbou o pomoc a Boží ochranu do dalších let

Po

10.10.

 

18.00

Na poděkování za manželství Zity a Romana s prosbou o další vedení

Út

11.10.

 

6.30

Za uzdravení tatínka, za dobré výsledky při vyšetření a po operaci

St

12.10.

 

18.00

Za živou a + rodinu Zemanovu

Čt

13.10.

 

7.30

 

14.10.

 

7.30

 

18.00

Za + Janu Malénkovou a živou rodinu

So

15.10.

památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

7.30

 

Ne

16.10.

29. neděle v mezidobí

7.00

Za Tomáše Lochmana, rodinu Lochmanovu, Hrdličkovu a duše v očistci

8.00

Za + Jaroslava Hedviku Rektoříkovy, živou a + rodinu

9.30

Za živou a + rodinu Fuksovu

18.00

Za Annu a Stanislava Tomšů a živou rodinu

  • Ve středu od 15.30 hod. zveme všechny seniory na společné setkání do domu U sv. Martina. O tom, jaké to je být veterinářem a o dalších zajímavostech, nám bude vyprávět MVDr. Zbyněk Miklík ze Všetul
  • V pátek navštívíme nemocné v Žopích a v Přílepích.
  • Příští neděli bude sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!
  • Autobus na Velehrad odjede v sobotu 13.40 hod. z autobusového nádraží, 13.45 od zámku, 13.50 z Martinic a 13.55. hod. ze Zahnašovic. Program na Velehradě začíná v 15 hod. Pro děti připravilo Centrum pro rodinu program od 14.45 do 16.45 hod.
  • Charita Holešov vyhlašuje humanitární sbírku šatstva v termínu od 17. do 21. října, tedy od pondělí do pátku vždy od 8 do 16 hodin. Sbírá se oblečení všech kategorií. Sběrné místo je v areálu zahrádkářů na Dlažánkách v Holešově
  • Do Litoměřic na kněžské svěcení v sobotu 22. října máme ještě několik míst volných. Odjíždět se bude ve 4 hod. od zámku v Holešově, 4.05 hod. z autobusového nádraží. Cestovné činí 600 Kč (můžete zaplatit již nyní ve farní kanceláři). Ti, kteří jsou přihlášeni na třídenní zájezd, prosím, zastavte se ve farní kanceláři k doplnění osobních údajů kvůli ubytování. Také prosíme o uhrazení částky 2.600,- Kč.
  • Primice Pavla Michalce se bude konat 29. října v 11 hod. u nás v kostele. Budeme rádi, za jakýkoli finanční příspěvek na organizaci této slavnosti.