Pořad bohoslužeb v Holešově od 16. do 23. 10. 2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 16. 10. do 23. 10. 2016

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

16.10.

29. neděle v mezidobí

7.00

Za Tomáše Lochmana, rodinu Lochmanovu, Hrdličkovu a duše v očistci

8.00

Za + Jaroslava Hedviku Rektoříkovy, živou a + rodinu

9.30

Za živou a + rodinu Fuksovu

18.00

Za Annu a Stanislava Tomšů a živou rodinu

Po

17.10.

památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

18.00

Za + Josefa a Františku Gabrhelovy, sestru Kateřinu a rodinu Ševčíkovu

Út

18.10.

svátek sv. Lukáše, evangelisty

6.30

Na úmysl dárce

St

19.10.

 

18.00

Na poděkování za dar života 80 let s prosbou o zdraví a Boží požehnání

Čt

20.10.

 

7.30

 

21.10.

 

7.30

Za + Oldřicha Krajču, jeho živou a + rodinu a duše v očistci

18.00

Za bratra Aleše

So

22.10.

 

7.30

Za rodiče Běhalovy a duše v očistci

Ne

23.10.

30. neděle v mezidobí

7.00

Za + Kamila Dostála, živou rodinu Dostálovu, + rodiče Fuksovy, + Blaženu Adamíkovou a živou rodinu Adamíkovu

8.00

Za živé a + občany z Jankovic

9.30

 

18.00

Za živou a + rodinu Slavíkovu a Pražákovu, Boží ochranu a duše v očistci

  • Dnes je sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!
  • V úterý od 18 hod. se v kapli sv. Martina koná modlitební večer manželů. Zveme také ty z vás, kteří by chtěli přijít i sami, zástupně, pokud ten druhý nemůže nebo nechce přijít.
  • Ve středu od 19 hod. bude v domě U sv. Martina vzdělávání ve víře dospělých. O svátostech bude mluvit pan kaplan. Srdečně zveme všechny, kteří se chtějí dál vzdělávat ve své víře.
  • Charita Holešov vyhlašuje humanitární sbírku šatstva v termínu od 17. do 21. října, tedy od pondělí do pátku vždy od 8 do 16 hodin. Sbírá se oblečení všech kategorií. Sběrné místo je v areálu zahrádkářů na Dlažánkách v Holešově
  • Autobus do Litoměřic na tři dny bude odjíždět v pátek v 6 hod. od zámku, v sobotu ve 4 hod. od zámku v Holešově, 4.05 hod. z autobusového nádraží.
  • Příští neděli bude obchůdek Naděje nabízet v průjezdu fary stolní kalendáře na příští rok, adventní svíčky a další věci.
  • Příští neděli bude sbírka na misie.
  • Primice Pavla Michalce se bude konat 29. října v 11 hod. u nás v kostele. Pokud máte prosím možnost přispět na organizaci a další potřebné věci spojené s primicí, budeme vám velmi vděčni.