Pořad bohoslužeb v Holešově od 23.10 do 30.10.2016

Omlouváme se za případné překlepy a stylistické chyby!

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 23. 10. do 30. 10. 2016

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

23.10.

30. neděle v mezidobí

MISIJNÍ NEDĚLE

7.00

Za + Kamila Dostála, živou rodinu Dostálovu, + rodiče Fuksovy, + Blaženu Adamíkovou a živou rodinu Adamíkovu

8.00

Za živé a + občany z Jankovic

9.30

Za uzdravení sestry

18.00

Za živou a + rodinu Slavíkovu a Pražákovu, Boží ochranu a duše v očistci

Po

24.10.

 

18.00

Za + rodiče Kašpárkovy z Bořenovic a živou rodinu

Út

25.10.

 

6.30

 

St

26.10.

 

18.00

Za rodinu Zapletalovu a Zábojníkovu

Čt

27.10.

 

7.30

 

28.10.

svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

7.30

Za + manžele Kopačkovy

18.00

Za Václava Fridricha, rodiče Fridrichovy, Zámečníkovy a živou rodinu

So

29.10.

 

11.00

PRIMIČNÍ MŠE SVATÁ P. PAVLA MICHALCE

Ne

30.10.

31. neděle v mezidobí

7.00

Za + manžele Rosypalovy a duše v očistci

8.00

Za + Emila Křížka, syna Jarka, dvoje rodiče a živou rodinu

9.30

Za + rodiče Večeřovy ze Všetul, duše v očistci, ochranu a pomoc Boží pro celou živou rodinu

18.00

Za + Josefa Vaculíka a živou rodinu

  • Při sbírce na opravy ve farnosti bylo vybráno minulou neděli 22.760,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Dnes je sbírka na misie. Děkujeme všem dárcům.
  • Dnes si můžete v průjezdu fary koupit stolní kalendáře a další náboženské předměty.
  • V pátek od 9 hod. budeme připravovat farní zahradu na posezení po primici. Prosíme ochotné farníky o pomoc při stavění stanů, chystání stolů a lavic a dalších prací. Děkujeme za vaši ochotu!
  • V sobotu se koná primice P. Pavla Michalce. Stále můžete dle svých možností finančně přispět do kasičky mezi lavicemi a tak se podílet na celé organizaci a také pomoci pro otce Pavla. Pokud by chtěly ještě naše farní hospodyňky upéct koláče, budeme za to rádi.
  • V neděli bude P. Pavel Michalec udělovat novokněžské požehnání po každé dopolední mši svaté. Z tohoto důvodu bude mše svatá v 8 hod. V KOSTELE SV. ANNY! Ostatní mše sv. budou slaveny ve farním kostele.
  • Ve dnech od 25. října  do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
  • Pobožnost za zemřelé na hřbitovech v Holešově a v Martinicích se bude konat v sobotu 5. listopadu v 17 hod.