Pořad bohoslužeb v Zahnašovicích od 30.10. do 6.11.2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Zahnašovicích od 30. 10. do 6. 11. 2016

Den

Lit. oslava

Hod.

Úmysl

Ne

30.10.

31. neděle v mezidobí

11.00

Za živou a + rodinu Brázdilovu a Miklíkovu

Po

31.10.

 

-

 

Út

1.11.

slavnost

VŠECH SVATÝCH

16.30

Za všechny zemřelé

St

2.11.

vzpomínka na všechny věrné zemřelé

-

 

Čt

3.11.

 

17.00

Za živou a + rodinu Brázdilovu a Miklíkovu

4.11.

památka sv. Karla Boromejského, biskupa

-

 

So

5.11.

 

-

 

Ne

6.11.

32. neděle v mezidobí

11.00

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

  • Při sbírce na misie bylo vybráno minulou neděli 3.812,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Ve čtvrtek bude adorace NSO od 16 hod. a příležitost ke svátosti smíření. Po večerní mši svaté bude pobožnost na místním hřbitově za zemřelé.
  • Příští neděli po mši svaté bude na místním hřbitově pobožnost za zemřelé.
  • Do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastněné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.