Pořad bohoslužeb v Holešově od 30.10. do 6.11.2016

Omlouváme se za případné překlepy a stylistické chyby!

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 30. 10. do 6. 11. 2016

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

30.10.

31. neděle v mezidobí

7.00

Za + manžele Rosypalovy a duše v očistci

8.00

Za + Emila Křížka, syna Jarka, dvoje rodiče a živou rodinu

9.30

Za + rodiče Večeřovy ze Všetul, duše v očistci, ochranu a pomoc Boží pro celou živou rodinu

18.00

Za + Josefa Vaculíka a živou rodinu

Po

31.10.

 

18.00

Za + manžele Janečkovy, dvoje rodiče, Zdeňka a živou rodinu

Út

1.11.

slavnost

VŠECH SVATÝCH

7.30

Za + rodinu Staňkovu a Bartoškovu

18.00

Za všechny zemřelé

St

2.11.

vzpomínka na všechny věrné zemřelé

7.30

Za živou a + rodinu Janečkovu a Tatýrkovu a duše v očistci

18.00

Za rodiče Foukalovy, živou rodinu a duše v očistci

Čt

3.11.

 

7.30

Na úmysl dárce

18.00

LATINSKÁ MŠE SVATÁ

4.11.

památka sv. Karla Boromejského, biskupa

7.30

Za + Marii Šikulovou, syna Josefa, živou a + rodinu a duše v očistci

18.00

Za + Lea Bankela a živou rodinu

So

5.11.

 

7.30

Za + Marii Bubílkovou, + Adélku Maňákovou, živou rodinu a duše v očistci

Ne

6.11.

32. neděle v mezidobí

7.00

Za + Annu Koutnou, živou a + rodinu

8.00

Za + rodiče Jaromíru a Emila Přívarovy, Jiřího Sedlmayera a živou rodinu

9.30

HUBERTSKÁ: Za živé a + myslivce

18.00

Za živou a + rodinu Leškovu a Úlehlovu

  • Při sbírce na misie bylo vybráno minulou neděli 26.623,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Ve čtvrtek bude v 18 hod. mše svatá v latině v kapli sv. Martina. Od 19.15 hod. bude možnost zahrát si fotbal v tělocvičně Sokolovny.
  • V pátek navštívíme nemocné v Holešově a Tučapích.
  • V pátek bude celodenní adorace NSO ve farním kostele. Prosím, napište se na adorační službu, aby po celý den v kostele někdo byl. Od 15 hod. bude příležitost ke svátosti smíření.
  • V pátek budou mít setkání biřmovanci v 19 hod. u sv. Martina a v sobotu v 18 hod. na faře.
  • V sobotu v 17 hod. bude pobožnost za zemřelé na hřbitovech v Holešově a v Martinicích. Z tohoto důvodu mimořádně nebude Mariánské večeřadlo.
  • Do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastněné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.