Pořad bohoslužeb v Holešově od 6. do 13. 11. 2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 6. 11. do 13. 11. 2016

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

6.11.

32. neděle v mezidobí

7.00

Za + Annu Koutnou, živou a + rodinu

8.00

Za + rodiče Jaromíru a Emila Přívarovy, Jiřího Sedlmayera a živou rodinu

9.30

HUBERTSKÁ: Za živé a + myslivce

18.00

Za živou a + rodinu Leškovu a Úlehlovu

Po

7.11.

 

18.00

Za + Josefa Krejčího, manželku, rodiče, sourozence, za Jaroslavu Zemánkovou, živou rodinu a duše v očistci

Út

8.11.

 

6.30

 

St

9.11.

svátek Posvěcení lateránské baziliky

18.00

Za + Zdeňku a Jaroslava Heryánovy, živou a + rodinu

Čt

10.11.

památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

9.00

Za + kněze z našeho děkanátu

11.11.

památka sv. Martina Tourského, biskupa

7.30

Za mír ve světě

18.00

Za živou a + rodinu Pilařovu

So

12.11.

památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

7.30

 

Ne

13.11.

33. neděle v mezidobí

7.00

Za Michalku Láníkovou a rodinu

8.00

Za + rodiče Vaňharovy, Kratochvílovy a živou rodinu

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za + Karla Sobotu, rodiče, živou a + rodinu

  • Srdečně zveme všechny seniory na společné setkání do domu U sv. Martina v 15.30 hod. ve středu. O životě a o smrti nám bude vyprávět P. Miroslav Jáně.
  • Ve čtvrtek bude mše svatá ve farním kostele až v 9 hod.
  • Ve čtvrtek od 18 hod. bude setkání pastorační a ekonomické rady farnosti na faře.
  • V pátek navštívíme nemocné v Tučapích a Žopích.
  • Příští neděli bude sbírka na Charitu.
  • Členové pastorační a ekonomické rady mají vzadu za lavicemi nové číslo časopisu Oldin.
  • Na přání otce arcibiskupa se v pondělí 14. listopadu sejdou všechny pastorační a ekonomické rády našeho děkanátu se spolupracovníky děkana. Setkání je naplánováno na 18 hod. v domě U sv. Martina.