Pořad bohoslužeb v Holešově od 13. do 20. 11. 2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 13. 11. do 20. 11. 2016

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

13.11.

33. neděle v mezidobí

7.00

Za Michalku Láníkovou a rodinu

8.00

Za + rodiče Vaňharovy, Kratochvílovy a živou rodinu

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za + Karla Sobotu, rodiče, živou a + rodinu

Po

14.11.

 

18.00

Za + Jindřicha a Vojtěšku Daňkovy, syna Josefa, živou a + rodinu

Út

15.11.

 

6.30

Za živou a zemřelou rodinu Matuškovu

St

16.11.

 

18.00

Za živou a + rodinu Medkovu a Hublíkovu

Čt

17.11.

památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

7.30

Za + manžela a vnučku Simonu

18.11.

 

7.30

Za + Ludmilu a Josefa Krejčí a duše v očistci

18.00

Za + manžela Josefa a živou rodinu Dudovu

So

19.11.

 

7.30

Na úmysl dárce

Ne

20.11.

slavnost Ježíše Krista Krále

7.00

Za + Olgu Sedlaříkovou, živou rodinu a duše v očistci

8.00

Za + Josefa Šikulu, maminku a duše v očistci

9.30

Za + Zdeňku Pavelkovou, Zdeňka Miklíka, jejich rodiče, + Jana Miklíka, živou a + rodinu

18.00

Za + Marii Matelovou a živou rodinu

  • Dnes je sbírka na Charitu. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Upřímné poděkování patří nejmenovaným dárcům za dar 10000 Kč. Ať jim Pán jejich štědrost odmění.
  • Na přání otce arcibiskupa se zítra sejdou všechny pastorační a ekonomické rády našeho děkanátu se spolupracovníky děkana. Setkání je naplánováno na 18 hod. v domě U sv. Martina.
  • Příští neděli bude sbírka na opravy ve farnosti. Předem děkujeme za Vaši štědrost.
  • Matice svatohostýnská zve na setkání dětí u Panny Marie Svatohostýnské v neděli 20. listopadu. Program pro děti a jejich rodiny najdete na plakátku v předsíni kostela.
  • Stejně jako každý rok, i letos zahajuje Arcidiecézní charita Olomouc akci „Vánoční balíček “, která spočívá v jednorázovém obdarování dětí z dětských domovů a ze sociálně slabých rodin na Ukrajině v době Vánoc. Pokud se rozhodnete dítě podpořit, balíček v hodnotě cca 1000,- může sestavit i více lidí, rodin či společenství. Více informací a kontakt na pracovnici Charity Holešov najdete na plakátku.
  • Charita Holešov pořádá pro seniory adventní tvoření (výroba adventního věnce s povídám a modlitbou) ve čtvrtek 24. listopadu od 9 hod. v domě U sv. Martina. Dovoz i odvoz méně mobilních bude zajištěn. Je nutné se přihlásit u pracovnic charity.
  • V pátek 25. listopadu proběhne ve farním kostele v Bystřici p. Host. adorace za počatý život formou večera chval. Akce bude zahájena mši v 18 hod a po adoraci jste zváni na faru na malé pohoštění. Pro zájemce bude zajištěn odvoz do vašich domovů. Více informací naleznete na plakátku nebo u Peti Slámkové či Ladi Němce.
  • Adventní tvoření pro všechny pořádá Centrum pro rodinu v pátek 25. listopadu od 15 hod. v domě U sv. Martina. Přijďte si vyrobit adventní věnec. Chvojí bude zajištěno, přineste si pouze ozdoby a svíčky.