Pořad bohoslužeb v Zahnašovicích od 20. do 27. 11. 2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Zahnašovicích od 20. 11. do 27. 11. 2016

Den

Lit. oslava

Hod.

Úmysl

Ne

20.11.

slavnost Ježíše Krista Krále

11.00

Za dar zdraví, Boží ochranu a za rodinu Nečekalovu

Po

21.11.

památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

-

 

Út

22.11.

památka sv. Cecilie, panny a mučednice

-

 

St

23.11.

 

-

 

Čt

24.11.

památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, mučedníků

17.00

Za + Ladislava Konečného a dvoje rodiče

25.11.

 

-

 

So

26.11.

 

-

 

Ne

27.11.

1. NEDĚLE ADVENTNÍ

11.00

Za + rodinu Mičolovu, Matulíkovu a Zapletalovu

  • Dnes je sbírka na opravy ve farnosti. Děkujeme za vaše dary.
  • Dnes od 15 hod. bude ve farním kostele v Holešově přehlídka schol holešovského děkanátu. Srdečně Vás zveme k poslechu pěkných písniček.
  • Při sbírce na Charitu jsme minulou neděli vybrali 3.346 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • V úterý budou mít v 18 hod. setkání manželé v kapli sv. Martina. Zveme všechny, kteří se chtějí společně modlit, děkovat a prosit za dar manželství. Zveme také ty, kteří byste chtěli přijít i sami, zástupně, pokud ten druhý nemůže nebo nechce.
  • Charita Holešov pořádá pro seniory adventní tvoření (výroba adventního věnce s povídám a modlitbou) ve čtvrtek 24. listopadu od 9 hod. v domě U sv. Martina. Dovoz i odvoz méně mobilních bude zajištěn. Je nutné se přihlásit u pracovnic charity.
  • Adventní tvoření pro všechny pořádá Centrum pro rodinu v pátek 25. listopadu od 15 hod. v domě U sv. Martina. Přijďte si vyrobit adventní věnec. Chvojí bude zajištěno, přineste si pouze ozdoby a svíčky.
  • V pátek proběhne ve farním kostele v Bystřici p. Host. adorace za počatý život formou večera chval. Akce bude zahájena mši v 18 hod a po adoraci jste zváni na faru na malé pohoštění. Pro zájemce bude zajištěn odvoz do vašich domovů. Více informací naleznete na plakátku nebo u Peti Slámkové či Ladi Němce.
  • V sobotu v 15.30 hod. bude ve farním kostele žehnání adventních věnců. Poté bude adventní koncert Holešovského komorního orchestru a Holešovského chrámového sboru, na který jste srdečně zváni.