Pořad bohoslužeb v Holešově od 20. do 27. 11. 2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 20. 11. do 27. 11. 2016

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

20.11.

slavnost Ježíše Krista Krále

7.00

Za + Olgu Sedlaříkovou, živou rodinu a duše v očistci

8.00

Za + Josefa Šikulu, maminku a duše v očistci

9.30

Za + Zdeňku Pavelkovou, Zdeňka Miklíka, jejich rodiče, + Jana Miklíka, živou a + rodinu

18.00

Za + Marii Matelovou a živou rodinu

Po

21.11.

památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

18.00

Za + Josefa Hýžu, rodiče, bratra Jana a živou rodinu

Út

22.11.

památka sv. Cecilie, panny a mučednice

6.30

 

St

23.11.

 

18.00

Za dvoje + rodiče, sestru, bratra, švagrovou a živou rodinu

Čt

24.11.

památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, mučedníků

7.30

Za + Josefa Přikryla, manželku a děti

25.11.

 

7.30

Za dvoje + rodiče a duše v očistci

18.00

Za + rodiče Šalomonovy a duše v očistci

So

26.11.

 

7.30

Na poděkování za 60 let společného života s prosbou o Boží požehnání

Ne

27.11.

1. NEDĚLE ADVENTNÍ

7.00

Za + Zdeňka Košinu a jeho rodinu

8.00

Na poděkování za 40 let společného života s prosbou o Boží požehnání do dalších let

9.30

Za + Františku Přikrylovou a dvojí + rodinu

18.00

Za živou a + rodinu Svačinovu a Klabalovu

  • Dnes je sbírka na opravy ve farnosti. Děkujeme za vaše dary. Nejbližší oprava, která nás čeká, je oprava věžních hodin farního kostela.
  • Dnes od 15 hod. bude v našem farním kostele přehlídka schol holešovského děkanátu. Srdečně Vás zveme k poslechu pěkných písniček.
  • Při sbírce na Charitu jsme minulou neděli vybrali 20.804 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • V úterý budou mít v 18 hod. setkání manželé v kapli sv. Martina. Zveme všechny, kteří se chtějí společně modlit, děkovat a prosit za dar manželství. Zveme také ty, kteří byste chtěli přijít i sami, zástupně, pokud ten druhý nemůže nebo nechce.
  • Charita Holešov pořádá pro seniory adventní tvoření (výroba adventního věnce s povídám a modlitbou) ve čtvrtek 24. listopadu od 9 hod. v domě U sv. Martina. Dovoz i odvoz méně mobilních bude zajištěn. Je nutné se přihlásit u pracovnic charity.
  • Adventní tvoření pro všechny pořádá Centrum pro rodinu v pátek 25. listopadu od 15 hod. v domě U sv. Martina. Přijďte si vyrobit adventní věnec. Chvojí bude zajištěno, přineste si pouze ozdoby a svíčky.
  • V pátek proběhne ve farním kostele v Bystřici p. Host. adorace za počatý život formou večera chval. Akce bude zahájena mši v 18 hod a po adoraci jste zváni na faru na malé pohoštění. Pro zájemce bude zajištěn odvoz do vašich domovů. Více informací naleznete na plakátku nebo u Peti Slámkové či Ladi Němce.
  • V sobotu v 15.30 hod. bude ve farním kostele žehnání adventních věnců. Poté bude adventní koncert Holešovského komorního orchestru a Holešovského chrámového sboru, na který jste srdečně zváni.
  • Všetuláci zvou všechny na rozsvícení stromu ve Všetulích příští neděli v 17 hod.