Pořad bohoslužeb v Zahnašovicích od 27. 11. do 4. 12. 2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Zahnašovicích od 27. 11. do 4. 12. 2016

Den

Lit. oslava

Hod.

Úmysl

Ne

27.11.

1. NEDĚLE ADVENTNÍ

11.00

Za + rodinu Mičolovu, Matulíkovu a Zapletalovu

Po

28.11.

 

-

 

Út

29.11.

 

-

 

St

30.11.

svátek sv. Ondřeje, apoštola

-

 

Čt

1.12.

 

17.00

Za živou a + rodinu Brázdilovu a Miklíkovu

2.12.

První pátek v měsíci

-

 

So

3.12.

památka sv. Františka Xaverského, kněze

-

 

Ne

4.12.

2. NEDĚLE ADVENTNÍ

11.00

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

  • Od zítřka budou v Holešově roráty každý všední den v 6.30 hod. Po mši svatou jsou děti
  • zvané na faru na snídani.
  • Ve čtvrtek bude od 16 hod. adorace NSO a příležitost ke svátosti smíření.
  • Ve čtvrtek se bude v kostele v Holešově konat adventní koncert učitelů a žáků ZUŠ Holešov v 18 hod. Všichni jste srdečně zváni.
  • Pokud je ve vašem okolí někdo dlouhodobě nemocný a chtěl by před Vánocemi přijmout svátosti, domluvte se prosím s knězem na návštěvě.
  • Úmysly mší svatých na rok 2017 budeme zapisovat od 5. prosince.
  • Ve čtvrtek se některé děti z naší farnosti zúčastnily okresního kola soutěže Bible a my. Na krásném 3. místě skončil Lukáš Chaloupek (5. třída) ze Zahnašovic a na 1. místě a do celostátního kola postupuje Tomáš Dědičík (5. třída) z Holešova.