Pořad bohoslužeb v Holešově od 27. 11. do 4. 12. 2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 27. 11. do 4. 12. 2016

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

27.11.

1. NEDĚLE ADVENTNÍ

7.00

Za + Zdeňka Košinu a jeho rodinu

8.00

Na poděkování za 40 let společného života s prosbou o Boží požehnání do dalších let

9.30

Za + Františku Přikrylovou a dvojí + rodinu

18.00

Za živou a + rodinu Svačinovu a Klabalovu

Po

28.11.

 

6.30

Za živou a + rodinu Machálkovu a Krajčovu

18.00

Za + Miladu a Josefa Suchánkovy z Bílavska

Út

29.11.

 

6.30

Na úmysl dárce

St

30.11.

svátek sv. Ondřeje, apoštola

6.30

 

18.00

Za + Leoše Gajdůška

Čt

1.12.

 

6.30

 

18.00

LATINSKÁ MŠE SVATÁ

2.12.

První pátek v měsíci

6.30

 

18.00

Na úmysl dárce

So

3.12.

památka sv. Františka Xaverského, kněze

7.30

Za + rodiče Marii a Václava Dvořákovy, + bratra Václava a živou rodinu

Ne

4.12.

2. NEDĚLE ADVENTNÍ

7.00

Za živou a + rodinu Kolářovu, Vaňharovu a duše v očistci

8.00

Za + Oldřicha Ponížila, dvoje rodiče a živou rodinu

9.30

Za + Pavlu Brázdilovou a živou rodinu

18.00

Na poděkování za 33 let manželství a 55 let života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu

 • Při sbírce na opravy ve farnosti jsme minulou neděli vybrali celkem 25.100 Kč. Děkujeme také za osobní dary ve výši 30.000 Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať! Nyní opravujeme věžní hodiny (vyměňujeme hodinové číselníky a bude instalován nový pohon věžních hodin. Celkové náklady na tuto opravu jsou 176.079,- Kč. Město Holešov nám poskytlo dotaci z rozpočtu města ve výši 99.000 Kč. Zbývající část 77.079,- Kč zaplatíme z našich prostředků.
 • Dnes nás zvou Všetuláci na rozsvícení stromu ve Všetulích v 17 hod.
 • Od zítřka začínají roráty. Děti jsou po ranní mši svaté zvány na faru na snídani.
 • Ve čtvrtek se zde v kostele bude konat adventní koncert učitelů a žáků ZUŠ Holešov v 18 hod. Všichni jste srdečně zváni.
 • Latinská mše svatá bude ve čtvrtek v 18 hod. v kapli sv. Martina.
 • V pátek bude celodenní adorace NSO, prosím, napište se na adorační službu. Od 15 hod. bude pak příležitost ke svátosti smíření.
 • Předvánoční návštěva nemocných bude v pátek v Holešově, Tučapích a Martinicích. Pokud by někdo z vašich příbuzných či známých chtěl před Vánocemi přijmout svátosti, prosím, domluvte si návštěvu nemocného s knězem.
 • V sobotu od 17 hod. bude v kapli sv. Martina Mariánské večeřadlo.
 • Příští neděli bude u kostela prodávat kalendáře, vánoční pohlednice, svíčky a další ozdoby náš obchůdek Naděje od sv. Martina.
 • Úmysly mší svatých na rok 2017 budeme zapisovat od 5. prosince od 8 hod. Prosíme zástupce z vesnic, aby nám nahlásili již v tomto týdnu, kdy chtějí nechat sloužit mše svaté na obecní úmysly. Děkujeme.
 • Každým rokem se koná ve všech farnost sbírka na Bibli. Biblické dílo, v jehož prospěch připadnou peníze z této sbírky, napomáhá k důkladnějšímu porozumění Písmu svatému a snaží se, aby Bible byla dostupná všem národům. Finančně podpořit toto dílo můžete přispěním do kasičky mezi lavicemi. Podrobnosti k Biblickému dílu najdete vzadu na nástěnce.
 • Jako každý rok, tak i letos potřebujeme stromečky k jesličkám. Pokud víte o někom, kdo má na své zahradě jehličnatý strom, který přerostl nebo překáží, rád by se ho zbavil, a je ochotný jej věnovat do kostela k jesličkám, ať nechá kontaktní údaje na faře, nebo se přímo domluví se strýcem Olinem (tel. 774 186 003). Uřezání i odvoz zajistíme.
 • Ve čtvrtek se některé děti z naší farnosti zúčastnily okresního kola soutěže Bible a my. Na krásném 3. místě skončil Lukáš Chaloupek (5. třída) ze Zahnašovic a na 1. místě a do celostátního kola postupuje Tomáš Dědičík (5. třída) z Holešova.