Pořad bohoslužeb v Holešově od 4. 12. do 11. 12. 2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 4. 12. do 11. 12. 2016

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

4.12.

2. NEDĚLE ADVENTNÍ

7.00

Za živou a + rodinu Kolářovu, Vaňharovu a duše v očistci

8.00

Za + Oldřicha Ponížila, dvoje rodiče a živou rodinu

9.30

Za + Pavlu Brázdilovou a živou rodinu

18.00

Na poděkování za 33 let manželství a 55 let života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu

Po

5.12.

 

6.30

Za živou a + rodinu Dujkovu, + rodinu Vyvlečkovu a duše v očistci

18.00

Za manžela a rodinu Slovenčíkovu

Út

6.12.

 

6.30

 

St

7.12.

památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

6.30

Za Boží pomoc a ochranu pro rodinu Kratošovu a Olšovskou

18.00

 

Čt

8.12.

slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

6.30

Za + maminku Boženu Dýčkovou a živou a + rodinu

18.00

Za + Stanislava a Annu Tomšů

9.12.

 

6.30

 

18.00

 

So

10.12.

 

7.30

Na poděkování za dar života s prosbou o požehnání pro živou rodinu

Ne

11.12.

3. NEDĚLE ADVENTNÍ

7.00

Za + manžela, živou a + rodinu Poláchovu, Šerou, Bušíkovu a Slánskou

8.00

Za + maminku Aloisii Loučkovou, manžela, celou živou a + rodinu a duše v očistci

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za + P. Antonína Nevolu

  • Úmysly mší svatých na rok 2017 budeme zapisovat od zítřka od 8 hod. ve farní kanceláři.
  • Setkání seniorů se mimořádně uskuteční v úterý 6. prosince. O adventních zvycích a dalších zajímavostech nám přijde vyprávět bývalý kaplan P. Jaroslav Přibyl.
  • V pátek navštívíme nemocné v Jankovicích, Žopech a v Přílepích.
  • Setkání biřmovanců se tentokrát uskuteční společně pouze v pátek v domě U sv. Martina v 19 hod.
  • KDU-ČSL s farním společenstvím zvou všechny děti i jejich rodiče na mikulášskou besídku příští neděli od 14.30 hod. v kině Svět. Na programu bude přehlídka andělů, pohádka o Šípové Růžence, uvidíte film Putování do Betléma a děti si mohou vyrobit andílka. Těšíme se na Vás!
  • Příští neděli zveme všechny na předvánoční vystoupení folklórního souboru Jabloňka Martinice. Představení začne v 16.30 hod. ve farním kostele v Holešově.
  • Jako každý rok, tak i letos potřebujeme stromečky k jesličkám. Pokud víte o někom z vašeho okolí, kdo má na své zahradě jehličnatý strom, který přerostl nebo překáží, rád by se ho zbavil, a je ochotný jej věnovat do kostela k jesličkám, ať nechá kontaktní údaje na faře, nebo se přímo domluví se strýcem Olinem (tel. 774 186 003). Z organizačních důvodů dejte vědět co nejdřív, ideálně do 15. prosince. Uřezání i odvoz zajistíme.
  • Členové živého růžence, prosím, vyzvedněte si v sakristii kartičku s rozpisem desátků na další rok.